Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 7711 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,03132Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)28%(871)49%(1531)17%(546)5%(150)1%(34)2 
 4,3477Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)45%(215)41%(196)10%(47)3%(16)1%(3)1 
 UUArbejdet med for tidligt fødte børn(40993)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4326Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736)53%(174)37%(122)7%(22)2%(5)1%(3)0 
 UUArbejdet som aflastningsfamilie(42920)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet som dagplejer(42918)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0398Borgere med misbrugsproblemer(47259)29%(115)49%(194)18%(70)3%(11)2%(8)0 
 4,4326Børn og natur(44771)53%(174)37%(122)7%(22)2%(5)1%(3)0 
 UUBørns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBørns leg(42660)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBørns motorik, sansning og bevægelse(44262)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,02665De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)31%(817)49%(1316)15%(392)4%(107)1%(33)3 
 4,02644Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473)28%(737)49%(1303)17%(453)5%(119)1%(32)3 
 4,5290Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)60%(174)33%(97)3%(10)1%(4)2%(5)0 
 4,31352Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)43%(586)46%(618)10%(131)1%(12)0%(5)1 
 3,81117Faglig læsning(47670)18%(197)54%(604)22%(243)5%(57)1%(16)1 
 3,81117Faglig skrivning(47671)18%(197)54%(604)22%(243)5%(57)1%(16)1 
 3,92407Forebyggelse og sundhedsfremme(45061)25%(610)50%(1203)19%(446)5%(113)1%(35)2 
 4,5242Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud(44296)64%(155)28%(68)5%(11)2%(4)2%(4)0 
 UUGenerel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45784)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,41397Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)53%(744)35%(492)8%(105)3%(45)1%(11)1 
 UUInnovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUInnovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2412Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)39%(160)49%(201)11%(44)1%(5)0%(2)0 
 4,4326Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)53%(174)37%(122)7%(22)2%(5)1%(3)0 
 4,11403Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)35%(485)48%(675)14%(190)3%(40)1%(13)1 
 4,12833Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)31%(882)49%(1389)15%(420)4%(106)1%(36)3 
 4,3194Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732)46%(89)43%(84)9%(17)2%(4)0%(0)0 
 UUMagt og omsorg(44627)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,12339Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)32%(753)48%(1126)15%(355)3%(75)1%(30)2 
 4,11271Medicinadministration(42680)35%(444)49%(626)12%(158)3%(33)1%(10)0 
 UUMedvirken til pleje af borger med KOL(40121)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,91513Medvirken til rehabilitering(40126)28%(425)47%(714)17%(255)6%(95)2%(24)1 
 4,21269Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)38%(477)48%(613)10%(122)3%(44)1%(13)1 
 4,6242Måltidet i pædagogisk arbejde(44800)69%(166)23%(56)5%(12)2%(4)2%(4)0 
 UUNeuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,92035Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)23%(467)53%(1074)19%(394)4%(81)1%(19)5 
 4,1604Omsorg for personer med demens(44327)34%(207)50%(305)11%(68)3%(16)1%(8)0 
 4,03272Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)29%(956)49%(1604)16%(537)4%(133)1%(42)3 
 4,0309Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)23%(70)56%(172)18%(55)4%(11)0%(1)0 
 4,21262Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)39%(493)46%(579)12%(155)2%(24)1%(11)1 
 4,11412Personer med demens, sygdomskendskab(42673)34%(487)46%(654)15%(215)3%(44)1%(12)0 
 UUPlanlægning af pædagogiske aktiviteter(44431)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9607Pleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)23%(139)47%(288)24%(145)4%(26)1%(9)0 
 UUPleje og behandling af diabetikere(42683)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPraktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9426Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)26%(110)50%(214)16%(68)6%(27)2%(7)0 
 UUPædagogmedhjælpere i daginstitutioner(42666)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,81056Rehabilitering som arbejdsform(40125)20%(210)51%(543)22%(236)5%(55)1%(12)1 
 4,02644Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933)28%(737)49%(1303)17%(453)5%(119)1%(32)3 
 4,6271Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)65%(177)28%(76)5%(13)1%(2)1%(3)0 
 3,8643Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)18%(114)53%(342)21%(137)7%(42)1%(8)0 
 4,01696Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)25%(420)53%(907)17%(291)4%(66)1%(12)5 
 4,0265Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600)29%(78)52%(139)12%(32)3%(7)3%(9)0 
 UUSorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område(44312)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3194Teater og drama i pædagogisk arbejde(44798)46%(89)43%(84)9%(17)2%(4)0%(0)0 
 UUTidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2700Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)40%(283)46%(325)10%(71)2%(14)1%(7)1 
 4,0845Træning af borgere i eget hjem(47262)26%(216)53%(446)16%(137)4%(34)1%(12)1 
 4,0274Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)33%(91)45%(123)16%(43)4%(11)2%(6)0 
 UUVelfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVidendeling og læring for medarbejdere(45369)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,41174Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)51%(599)39%(452)8%(97)2%(20)1%(6)0 
 4,1690Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)36%(248)48%(328)11%(73)5%(33)1%(8)1 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)33%(U)47%(U)15%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.