Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
 1370 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Angst og depression hos ældre(47261) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Borgere med misbrugsproblemer(47259) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser(40630) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 326 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677) 25%(80)55%(179)14%(45)5%(16)2%(6)5 
 U U Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 371 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142) 19%(72)58%(215)18%(66)4%(15)1%(3)0 
 4,0 282 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952) 25%(71)56%(159)14%(39)4%(10)1%(3)1 
 U U Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45784) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet(40596) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Klinisk observation, refleksion og handling(47733) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation i teams(45366) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 732 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977) 34%(247)45%(330)15%(110)5%(37)1%(8)1 
 U U Medicinadministration(42680) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medvirken til rehabilitering(40126) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 505 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258) 34%(170)50%(253)13%(67)2%(12)1%(3)1 
 4,1 1728 Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821) 31%(537)50%(857)15%(256)4%(64)1%(14)5 
 4,1 409 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782) 25%(101)61%(251)12%(48)2%(8)0%(1)1 
 4,2 398 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823) 36%(142)53%(209)10%(40)2%(6)0%(1)0 
 U U Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 302 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851) 30%(92)57%(171)9%(27)4%(11)0%(1)0 
 U U Praktisk hjælp til ældre(42690) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser(40145) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Pædagogiske metoder i ældreplejen(40999) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rehabilitering som arbejdsform(40125) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 364 Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874) 25%(90)59%(215)15%(53)1%(4)1%(2)1 
 U U Træning af borgere i eget hjem(47262) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre(42934) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 601 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902) 23%(137)59%(352)15%(90)2%(13)1%(9)0 
 4,0 312 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260) 26%(82)57%(178)13%(40)3%(9)1%(3)0 
 4,1 295 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935) 29%(86)56%(166)13%(37)1%(3)1%(3)0 

 4,1 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(U)52%(U)14%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.