Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 53 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUAnerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBorgere med misbrugsproblemer(47259)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUErgonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIntroduktion til førstehjælp på jobbet(42730)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedicinadministration(42680)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedvirken til pleje af borger med KOL(40121)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,723Medvirken til rehabilitering(40126)70%(16)26%(6)4%(1)0%(0)0%(0)1 
 UUMedvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 5,020Måltidet i pædagogisk arbejde(44800)100%(20)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 UUNeurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOmsorg for personer med demens(44327)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOmsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPalliativ omsorg for mennesker med demens(42900)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersoner med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersoner med demens, sygdomskendskab(42673)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPleje og behandling af diabetikere(42683)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPraktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UURehabilitering som arbejdsform(40125)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSelvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSelvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSocialpædagogik og aktiverende metoder(40600)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUUhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVidendeling og læring for medarbejdere(45369)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,5UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)56%(U)35%(U)9%(U)0%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.