Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 6179 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,21681Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)38%(634)44%(745)14%(234)3%(57)1%(11)1 
 4,2180Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)30%(54)59%(107)7%(13)3%(5)1%(1)0 
 UUArbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet som dagplejer(42918)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet som undervisningsassistent i folkeskolen(40957)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1264Borgere med misbrugsproblemer(47259)34%(90)50%(133)11%(28)2%(6)3%(7)0 
 4,2947De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)40%(382)42%(394)14%(132)3%(31)1%(8)0 
 4,2947Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473)40%(382)42%(394)14%(132)3%(31)1%(8)0 
 UUErgonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,11099Forebyggelse og sundhedsfremme(45061)37%(404)43%(472)15%(165)4%(47)1%(11)0 
 4,5475Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)57%(272)35%(164)6%(29)2%(8)0%(2)1 
 4,0251Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)29%(72)54%(135)11%(28)4%(11)2%(5)2 
 3,81934Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)19%(362)52%(1012)20%(385)8%(146)1%(29)4 
 4,31802Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)41%(743)49%(874)9%(154)1%(24)0%(7)1 
 4,0321Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)26%(82)53%(169)16%(51)6%(18)0%(1)0 
 4,21314Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)46%(602)38%(497)12%(155)3%(43)1%(17)1 
 3,82052Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)18%(370)52%(1077)20%(412)8%(161)2%(32)4 
 4,01478Medicinadministration(42680)24%(351)55%(816)17%(248)4%(54)1%(9)2 
 4,0418Medvirken til pleje af borger med KOL(40121)29%(122)49%(204)18%(76)3%(13)1%(3)0 
 4,05538Medvirken til rehabilitering(40126)28%(1547)52%(2883)16%(871)3%(188)1%(49)5 
 4,2839Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)42%(352)43%(357)12%(99)3%(29)0%(2)0 
 4,5834Måltidet i pædagogisk arbejde(44800)66%(554)23%(191)7%(56)3%(23)1%(10)0 
 3,8397Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)15%(61)56%(223)21%(84)7%(26)1%(3)0 
 4,2780Omsorg for personer med demens(44327)39%(305)46%(359)12%(93)2%(17)1%(6)1 
 4,02351Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)27%(646)51%(1192)16%(383)4%(105)1%(25)2 
 4,2355Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)33%(117)55%(194)10%(36)2%(7)0%(1)0 
 4,1538Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)30%(160)56%(301)11%(61)3%(14)0%(2)0 
 4,11325Personer med demens, sygdomskendskab(42673)31%(412)52%(688)13%(173)3%(40)1%(12)0 
 3,9458Pleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)22%(103)50%(229)20%(93)6%(28)1%(5)0 
 4,1462Pleje og behandling af diabetikere(42683)36%(167)45%(208)15%(67)3%(16)1%(4)0 
 4,3754Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)39%(294)51%(388)8%(58)1%(11)0%(3)0 
 4,2248Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(42666)42%(104)43%(107)10%(26)4%(9)1%(2)1 
 3,93528Rehabilitering som arbejdsform(40125)19%(668)55%(1954)19%(682)5%(183)1%(41)8 
 4,2947Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933)40%(382)42%(394)14%(132)3%(31)1%(8)0 
 4,2724Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)40%(286)46%(336)12%(84)2%(13)1%(5)0 
 4,01275Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)32%(410)48%(606)14%(178)4%(52)2%(29)3 
 4,2511Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)38%(193)47%(240)12%(61)3%(15)0%(2)1 
 4,1549Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600)27%(148)62%(343)8%(43)2%(10)1%(5)0 
 UUSorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område(44312)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,01604Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266)29%(469)51%(816)15%(240)4%(61)1%(18)0 
 4,2305Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)32%(99)54%(164)12%(37)1%(4)0%(1)0 
 UUSårpleje, medvirken ved sårpleje(40878)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3672Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)44%(296)42%(281)11%(76)3%(18)0%(1)0 
 3,8423Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)17%(71)54%(229)25%(106)4%(15)0%(2)0 
 3,8409Videndeling og læring for medarbejdere(45369)20%(82)55%(224)14%(58)8%(34)3%(11)0 
 4,5485Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)57%(277)34%(165)6%(31)2%(9)1%(3)0 
 4,4320Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)52%(166)36%(114)10%(31)3%(9)0%(0)0 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)32%(U)49%(U)15%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.