Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
 3855 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0389Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)28%(108)53%(205)16%(62)3%(12)1%(2)0 
 4,2175Angst og depression hos ældre(47261)30%(53)58%(102)10%(18)1%(2)0%(0)0 
 4,2330Arbejde med sindslidende med misbrug(40599)43%(142)40%(131)11%(36)4%(14)2%(7)0 
 UUDe almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0659Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)36%(237)44%(289)11%(72)6%(39)3%(22)0 
 UUEtablering af selvstyrende grupper(45364)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1751Hospicemetoder i praksis(43436)31%(232)52%(390)14%(103)3%(21)1%(5)0 
 4,2194Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet(40596)41%(79)43%(84)10%(19)5%(10)1%(2)0 
 UUImplementering af handleplaner ifølge serviceloven(40138)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,21669Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)41%(684)45%(753)11%(187)2%(37)0%(8)4 
 4,1561Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)32%(178)53%(298)12%(70)2%(12)1%(3)0 
 4,1959Kommunikation i teams(45366)32%(309)52%(499)11%(103)4%(38)1%(10)1 
 4,01754Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)27%(479)55%(957)14%(250)3%(53)1%(15)1 
 4,1893Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977)40%(356)44%(391)9%(78)5%(44)3%(24)2 
 UUMedarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,21563Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)41%(636)45%(696)12%(187)2%(36)1%(8)4 
 4,11074Medicinadministration(42680)32%(341)46%(499)17%(186)4%(44)0%(4)1 
 4,11370Medvirken til rehabilitering(40126)33%(450)51%(699)13%(175)2%(34)1%(12)1 
 4,1852Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)33%(280)52%(442)12%(101)3%(27)0%(2)2 
 UUNeurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3402Omsorg for personer med demens(44327)44%(175)44%(175)9%(35)4%(17)0%(0)0 
 4,1401Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)37%(149)45%(179)10%(42)6%(25)1%(6)0 
 4,41453Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)50%(723)39%(569)9%(134)2%(22)0%(5)1 
 4,31203Personer med demens, sygdomskendskab(42673)44%(529)43%(523)10%(121)2%(26)0%(4)1 
 4,3776Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen(46873)48%(370)39%(302)10%(75)3%(23)1%(6)0 
 UUPraktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPædagogisk arbejde med personer med sindslidelser(40145)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,11588Rehabilitering som arbejdsform(40125)32%(513)52%(832)12%(195)2%(38)1%(10)1 
 4,2175Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933)30%(53)58%(102)10%(18)1%(2)0%(0)0 
 3,92526Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)25%(639)50%(1265)19%(474)5%(126)1%(22)6 
 4,1494Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)43%(213)41%(201)8%(38)5%(24)4%(18)0 
 4,2175Sosu-fagligt gerontologisk arbejde(40601)30%(53)58%(102)10%(18)1%(2)0%(0)0 
 4,3297Støtte ved kognitiv behandling(46835)48%(143)35%(104)12%(36)4%(11)1%(3)0 
 4,1494Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266)43%(213)41%(201)8%(38)5%(24)4%(18)0 
 4,2354Teambuilding for selvstyrende grupper(45365)41%(144)44%(157)8%(27)6%(20)2%(6)0 
 4,2414Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)45%(185)40%(166)11%(45)3%(14)1%(4)0 
 4,1884Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)39%(342)45%(398)10%(84)4%(39)2%(21)0 
 4,3531Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)45%(237)42%(225)8%(45)4%(19)1%(5)0 
 4,2175Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)30%(53)58%(102)10%(18)1%(2)0%(0)0 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)36%(U)47%(U)12%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.