Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 565 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2012
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af etb til administrative opgaver(40752) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af pivot-tabeller(40754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brug af pc på arbejdspladsen(45565) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 268 Design og automatisering af regneark(44346) 15%(41)56%(150)24%(64)4%(12)0%(1)0 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 344 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) 22%(77)56%(193)19%(64)3%(9)0%(1)2 
 4,4 265 Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter(40020) 49%(129)43%(115)6%(16)2%(5)0%(0)0 
 3,9 256 Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) 24%(61)52%(132)19%(48)6%(15)0%(0)0 
 U U Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 293 Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter(40015) 50%(147)40%(117)9%(26)1%(2)0%(1)0 
 4,0 249 Kvalitetsudvikling af den administrative funktion(45990) 22%(55)56%(139)18%(44)4%(10)0%(1)0 
 U U Online kommunikation til jobbrug(45564) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprettelse af database til jobbrug(44337) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 298 Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter(40019) 47%(140)42%(126)9%(27)1%(4)0%(1)0 
 3,9 334 Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) 22%(73)52%(175)21%(70)4%(14)1%(2)1 
 U U Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter(40016) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst(40029) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(U)51%(U)18%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.