Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3178 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2012
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U 3D CAD, konstruktion(46580) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + tank + klasse 1(46545) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Adm. af kunderelationsstyringssystemer (CRM)(40032) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Administration i salg(40027) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuel klipning og frisuredesign, dame(43410) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuelle malematerialer og teknikker(41761) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 256 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780) 36%(93)48%(123)11%(28)4%(9)1%(3)1 
 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anhugning af byrder(43931) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af pivot-tabeller(40754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 283 Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) 19%(54)52%(147)20%(56)8%(22)1%(4)1 
 3,7 328 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 18%(60)48%(157)23%(75)9%(30)2%(6)3 
 U U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde(41688) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer(45083) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Behandlingsopbygning og lakering af træværk(40547) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 351 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) 26%(92)49%(171)17%(59)6%(22)2%(7)2 
 U U Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion(45910) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 330 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) 19%(62)52%(172)19%(64)8%(26)2%(6)1 
 3,8 524 Brug af pc på arbejdspladsen(45565) 19%(101)49%(257)22%(113)8%(42)2%(11)2 
 U U CNC drejning,opstiller/indkøring(45627) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CNC-drejetenik, operatør(45187) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CNC-teknik(45186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cnc drejning, manuel programmering(44816) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 351 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) 26%(92)49%(171)17%(59)6%(22)2%(7)2 
 U U Debitorstyring(45964) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader(40174) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 283 Design af hjemmesider med CMS(40342) 22%(61)49%(139)19%(55)8%(23)2%(5)1 
 U U Design og automatisering af regneark(44346) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 634 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703) 26%(164)50%(319)17%(110)5%(34)1%(7)1 
 3,8 302 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) 18%(54)51%(154)22%(66)8%(24)1%(4)1 
 3,8 282 Effektiv anvendelse af tekstbehandling(40755) 21%(58)51%(145)19%(54)7%(20)2%(5)1 
 U U Enhedslaster(45077) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 474 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686) 41%(192)47%(222)9%(42)3%(16)0%(2)1 
 U U Godstransport med lastbil(40900) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grafik og tekster til virksomhedens webside(45383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(42846) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (42808) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 707 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) 43%(302)50%(357)5%(38)1%(8)0%(2)4 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 524 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 19%(101)49%(257)22%(113)8%(42)2%(11)2 
 U U Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 310 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) 27%(83)46%(142)17%(54)8%(25)2%(6)2 
 U U Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontaktlinser(45133) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konteringsinstrukser(45963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver(41760) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreditorstyring(45961) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 267 Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) 15%(40)54%(143)21%(56)7%(19)3%(9)0 
 3,8 255 Kundeservice i administrative funktioner(45991) 21%(53)50%(127)20%(51)8%(20)2%(4)1 
 U U Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 524 Kvalitetsstyring i virksomheden(45371) 19%(101)49%(257)22%(113)8%(42)2%(11)2 
 4,0 915 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459) 24%(220)55%(500)17%(155)3%(31)1%(9)1 
 U U Køreteknik ajourføring(42903) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med modulvogntog(40457) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerindretning og lagerarbejde(45074) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring(45076) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler(46940) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat D(45714) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(45715) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 255 Lean i administrative funktioner(40370) 21%(53)50%(127)20%(51)8%(20)2%(4)1 
 U U Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører(43938) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse og samarbejde(43559) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Likviditetsstyring(45959) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b. svejs-kants plade/plade(40086) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b. svejs-kants plade/rør(40087) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/plade pr 136(40098) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136(40101) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135(40094) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136(40100) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt(46680) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion(44848) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskintegning, Projektionstegning i cad(44847) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 255 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 21%(53)50%(127)20%(51)8%(20)2%(4)1 
 U U Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1526 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 33%(501)48%(737)11%(169)6%(87)2%(32)2 
 U U Mødeledelse(43562) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 577 Online kommunikation til jobbrug(45564) 19%(108)49%(283)22%(126)8%(48)2%(12)2 
 U U Opmåling og beregning af malearbejde(41763) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprettelse af database til jobbrug(44337) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personalejura i lønberegning(40012) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personbefordring med bus(40531) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personligt salg - kundens behov og løsninger(46472) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 351 Placering af resultat- og balancekonti(45965) 26%(92)49%(171)17%(59)6%(22)2%(7)2 
 3,8 255 Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) 21%(53)50%(127)20%(51)8%(20)2%(4)1 
 3,8 255 Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter(40019) 21%(53)50%(127)20%(51)8%(20)2%(4)1 
 3,7 267 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) 15%(40)54%(143)21%(56)7%(19)3%(9)0 
 3,7 267 Projektorienteret arbejde(45988) 15%(40)54%(143)21%(56)7%(19)3%(9)0 
 3,8 257 Projektudvikling og gennemførelse(45987) 24%(61)44%(114)22%(57)9%(23)1%(2)2 
 U U Præsentation af tal i regneark(40750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 257 Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396) 24%(61)44%(114)22%(57)9%(23)1%(2)2 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1070 Reklamationshåndtering(44478) 30%(322)50%(540)13%(138)5%(52)2%(18)5 
 U U Rengøring med mikrofibre(45570) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rengøringsmidler og overflader(43398) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 257 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 24%(61)44%(114)22%(57)9%(23)1%(2)2 
 U U Samarbejde om dokumenter(40776) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 269 Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) 21%(57)51%(136)19%(52)7%(20)1%(4)1 
 U U TIG-svejs-kants rustfri plade/rør(40108) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos(40107) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC(40106) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tapetopsætning - mønstret tapet(41744) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tapetopsætning - skumtapeter(41746) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tapetopsætning - strukturtapeter(41745) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Telefonisk salg i et kundekontaktcenter(40042) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter(40016) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1015 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen(45925) 29%(292)52%(525)13%(135)5%(47)2%(16)4 
 U U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst(40029) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 264 Videoredigering i medarbejderens jobfunktion(45855) 23%(61)45%(118)22%(59)9%(24)1%(2)2 
 3,8 262 Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) 23%(60)48%(127)19%(51)8%(20)2%(4)1 
 U U Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Webkommunikation - tekster til nettet(45854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årsafslutning af bogholderiet(40008) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomiske styring af lageret(45958) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(U)50%(U)17%(U)6%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.