Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 10472 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U 1-komponent vådlakering- behandlingsspecifikation (46886) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U 2-komponent vådlakering - operatører(46887) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U 3D CAD, konstruktion(46580) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 319 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(46910) 27%(85)47%(150)19%(62)4%(14)3%(8)0 
 U U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(46923) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + tank + klasse 1(46545) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Adm. af kunderelationsstyringssystemer (CRM)(40032) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Administration i salg(40027) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuel klipning og frisuredesign, dame(43410) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuelle malematerialer og teknikker(41761) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 991 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780) 40%(392)45%(450)9%(93)4%(42)1%(14)4 
 U U Aluminiumhåndtering for operatører(45525) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 442 Anerkendende ledelse(42833) 39%(172)46%(203)9%(39)6%(27)0%(1)0 
 4,0 405 Anhugning af byrder(43931) 29%(117)53%(214)14%(55)3%(13)1%(6)0 
 3,8 926 Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491) 24%(226)44%(411)20%(189)8%(72)3%(28)3 
 3,8 861 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) 21%(183)52%(447)19%(167)5%(42)3%(22)4 
 4,3 263 Anvendelse af hyperlinkteknik(43872) 51%(135)33%(87)11%(29)3%(9)1%(3)0 
 4,0 374 Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) 26%(96)51%(191)18%(66)5%(18)1%(3)1 
 3,5 198 Anvendelse af pivot-tabeller(40754) 13%(26)46%(91)24%(47)10%(20)7%(14)2 
 3,9 1172 Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) 26%(301)50%(587)16%(192)6%(74)2%(18)5 
 3,8 1127 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 22%(244)50%(566)19%(215)7%(84)2%(18)8 
 4,3 431 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) 46%(197)43%(184)9%(39)3%(11)0%(0)0 
 U U Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljøledelse(44567) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 371 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) 15%(56)50%(185)28%(105)5%(18)2%(7)1 
 4,2 364 Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde(41688) 40%(146)47%(172)8%(29)4%(13)1%(4)0 
 4,2 189 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer(45083) 38%(72)51%(97)8%(15)0%(0)3%(5)0 
 U U Bearbejdningsteknik, Cad/cam 2¿D, fræsning(44845) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Behandlingsopbygning og lakering af træværk(40547) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1140 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) 32%(363)48%(547)14%(158)5%(57)1%(15)5 
 3,9 760 Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion(45910) 31%(232)42%(319)19%(145)6%(45)2%(19)0 
 3,9 1443 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) 28%(404)47%(675)17%(244)6%(92)2%(28)5 
 3,8 715 Brug af pc på arbejdspladsen(45565) 22%(159)49%(348)20%(145)7%(48)2%(15)5 
 U U CNC drejning, opstiller/bearbejdningscykler(45625) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CNC drejning,opstiller/indkøring(45627) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CNC-drejetenik, operatør(45187) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CNC-fræseteknik, operatør(45191) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CNC-teknik(45186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 405 Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) 29%(117)53%(214)14%(55)3%(13)1%(6)0 
 U U Cnc drejning, manuel programmering(44816) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cnc fræsning, manuel programmering(44817) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Coaching som ledelsesværktøj(44633) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1140 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) 32%(363)48%(547)14%(158)5%(57)1%(15)5 
 U U Databasevedligeholdelse til jobbrug(44338) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 344 Debitorstyring(45964) 14%(48)51%(175)23%(78)10%(34)3%(9)1 
 U U Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader(40174) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1057 Design af hjemmesider med CMS(40342) 33%(347)45%(475)15%(160)6%(60)1%(15)2 
 3,9 233 Design og automatisering af regneark(44346) 21%(48)58%(134)18%(42)4%(9)0%(0)2 
 3,7 173 DeskTop Publishing i virksomheden(44361) 24%(42)45%(77)16%(28)11%(19)4%(7)0 
 U U Dimensionering af el-installationer(44744) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 263 E-teknologi og online opdatering(45956) 51%(135)33%(87)11%(29)3%(9)1%(3)0 
 3,8 184 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) 13%(24)55%(102)26%(47)6%(11)0%(0)0 
 4,0 3050 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703) 24%(745)53%(1626)18%(545)4%(111)1%(23)2 
 3,8 1117 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) 19%(209)50%(560)22%(243)8%(84)2%(21)4 
 3,9 767 Effektiv anvendelse af tekstbehandling(40755) 26%(201)50%(385)16%(126)6%(45)1%(10)2 
 U U Enhedslaster(45077) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 188 Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) 15%(28)53%(100)23%(44)6%(12)2%(4)1 
 U U Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen(40330) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 2396 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686) 32%(771)52%(1245)12%(278)3%(79)1%(23)6 
 U U Gassvejsning af stumpsømme - rør(44726) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gassvejsnning proces 311(44724) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U God ergonomi i rengøringsarbejdet(45382) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 384 Godstransport med lastbil(40900) 29%(110)44%(169)20%(78)5%(19)2%(8)1 
 4,1 607 Grafik og tekster til virksomhedens webside(45383) 40%(244)41%(249)13%(78)5%(29)1%(7)1 
 3,8 394 Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) 24%(93)48%(189)20%(78)6%(22)3%(12)4 
 U U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(42846) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grundlæggende rengøringshygiejne(46549) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Hospitalshygiejne (46551) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Håndtering af data i virksomhedens it-systemer(45563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 688 Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) 22%(153)47%(321)19%(134)8%(58)3%(22)3 
 3,9 903 Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489) 30%(274)42%(383)20%(177)5%(49)2%(20)2 
 U U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (42808) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 707 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) 43%(302)50%(357)5%(38)1%(8)0%(2)4 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd(44978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kemisk forbehandling på industrianlæg(44841) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 273 Kommunikation i teams(45366) 38%(103)48%(130)11%(30)3%(8)1%(2)0 
 3,7 726 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 17%(127)50%(365)22%(158)8%(61)2%(15)3 
 4,2 289 Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) 37%(106)49%(143)10%(28)4%(11)0%(1)0 
 U U Konceptanvendelse i salg og kundeservice(45808) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 913 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) 26%(239)49%(444)17%(155)7%(62)1%(13)4 
 4,1 312 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) 30%(95)54%(169)12%(38)3%(8)1%(2)0 
 4,1 281 Kontaktlinser(45133) 26%(72)59%(165)12%(34)3%(9)0%(1)2 
 4,0 374 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) 26%(96)51%(191)18%(66)5%(18)1%(3)1 
 3,8 372 Konteringsinstrukser(45963) 21%(77)52%(193)19%(69)8%(29)1%(4)3 
 3,8 372 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) 21%(77)52%(193)19%(69)8%(29)1%(4)3 
 U U Kreativ farvesammensætning i bygningsmaleropgaver(41760) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 344 Kreditorstyring(45961) 14%(48)51%(175)23%(78)10%(34)3%(9)1 
 3,7 926 Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) 15%(137)51%(470)27%(247)6%(54)2%(18)0 
 U U Kundebetjening - lager(45078) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 691 Kundeservice i administrative funktioner(45991) 27%(186)50%(346)16%(111)6%(40)1%(8)2 
 U U Kundeservice i detailhandelen(45350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 735 Kvalitetsstyring i virksomheden(45371) 18%(135)52%(380)21%(154)7%(51)2%(15)3 
 4,0 2121 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459) 23%(489)54%(1150)18%(384)4%(84)1%(14)1 
 4,0 497 Køreteknik ajourføring(42903) 22%(111)59%(291)16%(79)3%(13)1%(3)1 
 U U Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer(40162) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 793 Kørsel med modulvogntog(40457) 21%(168)58%(459)15%(122)4%(35)1%(9)1 
 4,0 356 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) 29%(103)46%(162)23%(83)1%(4)1%(4)0 
 U U L-AUS, tavle- og installationsarbejde(44755) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerindretning og lagerarbejde(45074) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring(45076) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring med e-handel(46944) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring med stregkoder og håndterminaler(46940) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerøkonomi(40967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Langthårsfrisering(43409) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Laserskæring for operatører(45875) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 380 Lastbilmonteret kran, certifikat D(45714) 28%(106)57%(216)13%(49)2%(8)0%(1)0 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(45715) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastsikring og stuvning af gods(45310) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 774 Lean i administrative funktioner(40370) 28%(218)49%(382)16%(122)5%(42)1%(10)2 
 3,7 300 Lean i vedligeholdet for operatører (40660) 12%(37)55%(164)24%(72)5%(16)4%(11)1 
 3,9 858 Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659) 26%(220)49%(417)18%(155)6%(48)2%(18)4 
 4,0 244 Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører(43938) 26%(64)55%(134)14%(35)4%(9)1%(2)1 
 4,2 244 Ledelse og samarbejde(43559) 43%(106)43%(106)8%(20)4%(10)1%(2)0 
 U U Lederens projektplanlægning(40593) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 372 Likviditetsstyring(45959) 21%(77)52%(193)19%(69)8%(29)1%(4)3 
 U U Logistik for produktionsmedarbejdere(43943) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Logistik og samarbejde(45097) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b svejs-stumps plade alle pos(40089) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF(40088) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b svejs-stumps rør alle pos(40091) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC(40090) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b. svejs-kants plade/plade(40086) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b. svejs-kants plade/rør(40087) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lysbuesvejsning(44154) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/plade pr 136(40098) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/rør pr 135(40093) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/rør pr 136(40099) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135(40095) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136(40101) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135(40094) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136(40100) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135(40097) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136(40103) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136(40102) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejsning proces 135(44676) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme(44717) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt(46680) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Manuel lagerstyring(46894) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion(44848) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskintegning, Projektionstegning i cad(44847) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 1738 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 19%(330)53%(917)19%(336)7%(117)2%(38)16 
 4,1 511 Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) 33%(167)51%(261)10%(51)6%(30)0%(2)0 
 U U Modstandssvejsning(42743) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Motorstyringssys.,kontrol,fejlf.,fejlret.(45691) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 2156 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 33%(710)49%(1048)11%(246)5%(112)2%(40)3 
 3,9 417 Mødeledelse(43562) 22%(93)55%(230)18%(76)3%(14)1%(4)0 
 3,7 301 Omstillingseffektivisering for operatører(43978) 14%(43)52%(158)26%(79)5%(15)2%(6)1 
 3,7 857 Online kommunikation til jobbrug(45564) 17%(142)49%(419)24%(207)8%(68)2%(21)5 
 U U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(40654) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 409 Opbygning af virksomhedens website(46504) 44%(181)40%(162)12%(49)3%(13)1%(4)0 
 U U Operatør ved CNC-styret kantpresse(45196) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør ved CNC-styret revolverstanser(46527) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner(45193) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør ved konventionel maskinfræsning(45177) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opmåling og beregning af malearbejde(41763) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprette brugerflader og udskrifter i database(44340) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprettelse af database til jobbrug(44337) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 336 Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972) 21%(72)49%(163)21%(72)8%(27)1%(2)1 
 U U Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling/programmering CNCstyret revolverstanser(46529) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, analog programmering(44104) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, installation af analoge forbindelser(44103) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 266 Personalejura i lønberegning(40012) 24%(63)53%(142)17%(44)6%(16)0%(1)5 
 U U Personbefordring med bus(40531) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personbefordring med taxi(46927) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 180 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) 17%(31)52%(93)19%(35)8%(14)4%(7)1 
 U U Personligt salg - kundens behov og løsninger(46472) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1140 Placering af resultat- og balancekonti(45965) 32%(363)48%(547)14%(158)5%(57)1%(15)5 
 4,3 263 Planlægning og valg af virksomhedens webløsning(46505) 51%(135)33%(87)11%(29)3%(9)1%(3)0 
 3,8 255 Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) 21%(53)50%(127)20%(51)8%(20)2%(4)1 
 3,9 802 Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter(40019) 24%(191)50%(399)19%(149)7%(53)1%(10)3 
 4,1 1592 Produktinformation og vejledning i detailhandlen(40004) 29%(460)55%(883)12%(186)4%(56)0%(7)0 
 3,7 704 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) 16%(116)53%(370)20%(139)8%(55)3%(24)1 
 3,7 267 Projektorienteret arbejde(45988) 15%(40)54%(143)21%(56)7%(19)3%(9)0 
 3,9 326 Projektudvikling og gennemførelse(45987) 30%(99)41%(135)20%(65)7%(24)1%(3)2 
 U U Præsentation af tal i regneark(40750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 257 Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396) 24%(61)44%(114)22%(57)9%(23)1%(2)2 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Pulverlakering - materialer og processer(46576) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 374 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) 26%(96)51%(191)18%(66)5%(18)1%(3)1 
 4,0 1237 Reklamationshåndtering(44478) 28%(345)50%(623)14%(179)6%(69)2%(21)6 
 4,2 324 Rengøring med mikrofibre(45570) 42%(135)46%(150)8%(27)2%(8)1%(4)0 
 4,1 341 Rengøringsmidler og overflader(43398) 38%(131)43%(148)12%(41)4%(14)2%(7)2 
 U U Retningslinjer for elsyn i boliginstallationer(46872) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 220 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) 37%(82)48%(106)8%(18)5%(10)2%(4)1 
 4,0 528 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 26%(138)52%(273)16%(85)6%(30)0%(2)2 
 U U Samarbejde om dokumenter(40776) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 956 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder(47075) 28%(267)50%(477)16%(153)4%(34)3%(25)6 
 3,9 779 Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) 26%(200)51%(395)17%(130)6%(45)1%(9)4 
 U U Stregkoder og håndterminaler(45081) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Systematisk problemløsning for operatører(43939) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Systemstilladser - opstilling mv.(45623) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-kants rustfri plade/rør(40108) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-kants uleg plade/rør(40104) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps svær rustfri plade(40110) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos(40114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC(40113) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade(40109) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 263 TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112) 23%(61)59%(156)16%(42)2%(4)0%(0)1 
 U U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC(40111) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps uleg plade(40105) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 201 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos(40107) 22%(45)61%(123)14%(29)1%(3)0%(1)0 
 U U TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC(40106) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejsning(44451) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejsning af tyndere plade, aluminium(44462) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tapetopsætning - mønstret tapet(41744) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tapetopsætning - skumtapeter(41746) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tapetopsætning - strukturtapeter(41745) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 391 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper(44672) 13%(51)48%(187)30%(119)6%(25)2%(9)3 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Telefonisk salg i et kundekontaktcenter(40042) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter(40016) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Time-, sags- og ressourcestyring(32895 2) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1015 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen(45925) 29%(292)52%(525)13%(135)5%(47)2%(16)4 
 3,8 249 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011) 21%(52)45%(112)24%(61)9%(23)0%(1)2 
 U U Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst(40029) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 699 Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web(46508) 38%(268)44%(306)13%(89)4%(29)1%(7)1 
 U U Videndeling og læring for medarbejdere(45369) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 566 Videoredigering i medarbejderens jobfunktion(45855) 37%(207)39%(219)17%(98)6%(36)1%(6)3 
 3,8 262 Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) 23%(60)48%(127)19%(51)8%(20)2%(4)1 
 3,8 336 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970) 21%(72)49%(163)21%(72)8%(27)1%(2)1 
 3,5 179 Værdibaserede arbejdspladser(45368) 8%(14)42%(75)41%(74)7%(13)2%(3)1 
 4,2 359 Webkommunikation - tekster til nettet(45854) 48%(173)35%(127)10%(37)4%(16)2%(6)1 
 3,8 336 Årsafslutning af bogholderiet(40008) 21%(72)49%(163)21%(72)8%(27)1%(2)1 
 3,6 344 Økonomiske styring af lageret(45958) 14%(48)51%(175)23%(78)10%(34)3%(9)1 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(U)50%(U)17%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.