Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 67 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUAnerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet med recovery i psykiatrien(40597)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBorgere med alkoholproblemer(42688)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUErgonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUInnovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKommunikation i teams(45366)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKonflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,632Medicinadministration(42680)66%(21)31%(10)0%(0)0%(0)3%(1)0 
 UUMedvirken til pleje af borger med KOL(40121)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,432Medvirken til rehabilitering(40126)56%(18)31%(10)12%(4)0%(0)0%(0)4 
 UUMedvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde(44331)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOmsorg for personer med demens(44327)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOmsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersoner med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersoner med demens, sygdomskendskab(42673)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPleje og behandling af diabetikere(42683)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPraktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats(42923)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPraktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,222Rehabilitering som arbejdsform(40125)41%(9)41%(9)18%(4)0%(0)0%(0)2 
 UUSelvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSårpleje, medvirken ved sårpleje(40878)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUUhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVidendeling og læring for medarbejdere(45369)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,4UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)53%(U)37%(U)10%(U)0%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.