Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 5788 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,01372Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)29%(392)51%(702)15%(207)4%(60)1%(11)5 
 UUArbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet med børnemiljø i dagtilbud(40063)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet med recovery i psykiatrien(40597)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet som dagplejer(42918)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3483Borgere med alkoholproblemer(42688)51%(245)36%(175)8%(40)4%(17)1%(6)0 
 UUBørns motorik, sansning og bevægelse(44262)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,31728Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)38%(648)52%(900)9%(152)1%(22)0%(6)0 
 4,0877Forebyggelse og sundhedsfremme(45061)19%(164)63%(556)16%(138)2%(18)0%(1)0 
 3,9337Håndtering af data i virksomhedens it-systemer(45563)18%(59)58%(196)18%(61)6%(19)1%(2)0 
 4,3336Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)52%(175)35%(116)9%(30)3%(9)2%(6)0 
 3,71349Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)14%(184)57%(773)21%(283)5%(71)3%(38)2 
 4,35621Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)41%(2298)48%(2713)9%(501)2%(99)0%(10)2 
 UUKommunikation i teams(45366)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,01670Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)27%(453)52%(875)17%(278)3%(50)1%(14)2 
 4,41267Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)52%(662)37%(472)7%(92)2%(30)1%(11)0 
 3,7432Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)11%(49)56%(243)23%(99)8%(34)2%(7)0 
 4,01253Medicinadministration(42680)26%(323)55%(694)15%(188)3%(40)1%(8)1 
 4,2205Medvirken til pleje af borger med KOL(40121)38%(77)47%(96)12%(24)2%(5)1%(3)0 
 3,94685Medvirken til rehabilitering(40126)22%(1039)54%(2520)19%(897)4%(197)1%(32)10 
 4,21517Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde(44331)39%(595)45%(676)11%(167)4%(60)1%(19)1 
 4,2250Måltidet i pædagogisk arbejde(44800)44%(109)36%(89)16%(40)3%(8)2%(4)0 
 4,0846Omsorg for personer med demens(44327)31%(265)49%(412)14%(122)5%(39)1%(8)1 
 4,1692Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)29%(199)53%(364)14%(99)4%(27)0%(3)0 
 UUPalliativ omsorg for mennesker med demens(42900)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,31208Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)43%(523)44%(535)11%(127)2%(19)0%(4)1 
 4,21451Personer med demens, sygdomskendskab(42673)39%(564)45%(646)13%(188)2%(36)1%(17)1 
 UUPleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4281Pleje og behandling af diabetikere(42683)51%(143)38%(108)9%(26)1%(4)0%(0)0 
 4,3236Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats(42923)44%(105)46%(108)8%(19)2%(4)0%(0)0 
 4,3912Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)40%(366)49%(447)8%(76)2%(15)1%(8)0 
 UUPædagogiske læreplaner i dagtilbud(43691)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4285Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(42666)55%(158)33%(94)8%(23)3%(8)1%(2)0 
 3,81792Rehabilitering som arbejdsform(40125)20%(358)53%(949)20%(365)5%(95)1%(25)2 
 UUSamspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,71748Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)13%(227)54%(946)23%(405)7%(114)3%(56)1 
 4,0841Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)24%(204)54%(456)17%(140)4%(36)1%(5)2 
 4,0383Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600)34%(129)48%(184)11%(42)4%(14)4%(14)1 
 3,9897Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet(47266)22%(197)55%(496)17%(152)4%(35)2%(17)1 
 4,1332Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)31%(104)49%(163)15%(50)4%(14)0%(1)0 
 UUSårpleje, medvirken ved sårpleje(40878)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1954Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)31%(300)54%(511)13%(121)1%(12)1%(10)0 
 3,91385Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)24%(338)52%(715)18%(251)4%(62)1%(19)1 
 3,8206Videndeling og læring for medarbejdere(45369)8%(16)70%(144)17%(36)4%(8)1%(2)4 
 4,2773Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)38%(291)46%(355)14%(107)2%(18)0%(2)0 
 UUVærtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)31%(U)50%(U)15%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.