Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 37 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,7 24 Kommunikation i teams(45366) 75%(18)21%(5)4%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,5 58 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 59%(34)36%(21)5%(3)0%(0)0%(0)2 
 U U Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse(45168) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter(40015) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 17 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 47%(8)41%(7)12%(2)0%(0)0%(0)3 
 U U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,5 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 62%(U)31%(U)6%(U)1%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.