Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 37 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUArbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUEffektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGennemførelse af personalesamtaler(40446)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,724Kommunikation i teams(45366)75%(18)21%(5)4%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,558Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853)59%(34)36%(21)5%(3)0%(0)0%(0)2 
 UUKonflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKonflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse(45168)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter(40015)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,417Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982)47%(8)41%(7)12%(2)0%(0)0%(0)3 
 UUPraktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSamarbejde i grupper i virksomheden(45983)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVærdibaserede arbejdspladser(45368)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,5UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)62%(U)31%(U)6%(U)1%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.