Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 1860 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af etb til administrative opgaver(40752) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af pivot-tabeller(40754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 381 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 18%(68)62%(235)16%(62)3%(10)2%(6)1 
 3,6 254 Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) 11%(29)52%(133)25%(63)11%(28)0%(1)1 
 4,0 459 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) 24%(112)54%(249)19%(87)2%(8)1%(3)0 
 U U Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion(45910) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 302 Brug af pc på arbejdspladsen(45565) 25%(74)44%(133)22%(67)6%(19)3%(9)1 
 U U Coaching som ledelsesværktøj(44633) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 469 Design og automatisering af regneark(44346) 14%(67)54%(252)25%(117)6%(27)1%(6)0 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Det adm. arb. ved pl.læg. og redig. af hjemmeside (44184) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 680 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) 22%(153)55%(376)18%(122)4%(27)0%(2)2 
 U U Effektiv anvendelse af tekstbehandling(40755) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 265 Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter(40020) 49%(129)43%(115)6%(16)2%(5)0%(0)0 
 3,9 270 Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) 24%(65)51%(138)19%(51)6%(16)0%(0)0 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 463 Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) 23%(108)53%(245)19%(90)3%(16)1%(4)1 
 4,0 509 Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) 21%(109)60%(305)14%(70)4%(21)1%(4)0 
 3,8 515 Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489) 15%(75)55%(285)23%(117)6%(30)2%(8)4 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 660 Kommunikation i teams(45366) 48%(316)38%(250)9%(62)3%(23)1%(9)0 
 4,2 1629 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 42%(683)44%(723)10%(166)3%(42)1%(15)0 
 U U Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 922 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) 11%(98)61%(565)23%(215)4%(41)0%(3)1 
 U U Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse(45168) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 467 Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter(40015) 45%(210)44%(206)9%(44)1%(6)0%(1)0 
 U U Kvalitetssikring via dokumentation og evaluering(40623) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 249 Kvalitetsudvikling af den administrative funktion(45990) 22%(55)56%(139)18%(44)4%(10)0%(1)0 
 U U Ledelse og samarbejde(43559) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 338 Online kommunikation til jobbrug(45564) 26%(87)45%(152)23%(79)4%(15)1%(5)0 
 U U Oprettelse af database til jobbrug(44337) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 298 Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter(40019) 47%(140)42%(126)9%(27)1%(4)0%(1)0 
 4,2 356 Projektorienteret arbejde(45988) 46%(165)37%(131)10%(36)5%(18)2%(6)0 
 U U Præsentation af tal i regneark(40750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 368 Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) 20%(75)52%(190)21%(79)6%(21)1%(3)1 
 4,4 286 Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter(40016) 53%(151)37%(106)8%(22)2%(6)0%(1)0 
 U U Tolke eksisterende regneark til analyse(40756) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udarbejdelse og bearbejdning af store tekst(40029) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web(46508) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(U)50%(U)16%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.