Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 1860 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUAnvend informationer fra internettet til jobbrug(46491)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAnvendelse af etb til administrative opgaver(40752)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAnvendelse af pivot-tabeller(40754)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAnvendelse af præsentationsprogrammer(44373)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9381Anvendelse af regneark til talbehandling(44343)18%(68)62%(235)16%(62)3%(10)2%(6)1 
 3,6254Anvendelse af store datamængder i regneark(40748)11%(29)52%(133)25%(63)11%(28)0%(1)1 
 4,0459Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986)24%(112)54%(249)19%(87)2%(8)1%(3)0 
 UUBilledfremstilling i medarbejderens jobfunktion(45910)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBilledredigering i medarbejderens jobfunktion(45859)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8302Brug af pc på arbejdspladsen(45565)25%(74)44%(133)22%(67)6%(19)3%(9)1 
 UUCoaching som ledelsesværktøj(44633)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7469Design og automatisering af regneark(44346)14%(67)54%(252)25%(117)6%(27)1%(6)0 
 UUDeskTop Publishing i virksomheden(44361)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDet adm. arb. ved pl.læg. og redig. af hjemmeside (44184)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0680Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749)22%(153)55%(376)18%(122)4%(27)0%(2)2 
 UUEffektiv anvendelse af tekstbehandling(40755)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4265Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter(40020)49%(129)43%(115)6%(16)2%(5)0%(0)0 
 3,9270Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354)24%(65)51%(138)19%(51)6%(16)0%(0)0 
 UUGennemførelse af personalesamtaler(40446)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9463Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353)23%(108)53%(245)19%(90)3%(16)1%(4)1 
 4,0509Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349)21%(109)60%(305)14%(70)4%(21)1%(4)0 
 3,8515Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)15%(75)55%(285)23%(117)6%(30)2%(8)4 
 UUJobrelateret brug af styresystemer på pc(44371)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUJobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3660Kommunikation i teams(45366)48%(316)38%(250)9%(62)3%(23)1%(9)0 
 4,21629Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853)42%(683)44%(723)10%(166)3%(42)1%(15)0 
 UUKommunikation som ledelsesværktøj(43560)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8922Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561)11%(98)61%(565)23%(215)4%(41)0%(3)1 
 UUKonflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse(45168)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3467Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter(40015)45%(210)44%(206)9%(44)1%(6)0%(1)0 
 UUKvalitetssikring via dokumentation og evaluering(40623)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0249Kvalitetsudvikling af den administrative funktion(45990)22%(55)56%(139)18%(44)4%(10)0%(1)0 
 UULedelse og samarbejde(43559)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMålrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9338Online kommunikation til jobbrug(45564)26%(87)45%(152)23%(79)4%(15)1%(5)0 
 UUOprettelse af database til jobbrug(44337)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersonlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPraktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPraktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3298Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter(40019)47%(140)42%(126)9%(27)1%(4)0%(1)0 
 4,2356Projektorienteret arbejde(45988)46%(165)37%(131)10%(36)5%(18)2%(6)0 
 UUPræsentation af tal i regneark(40750)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSamarbejde i grupper i virksomheden(45983)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9368Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350)20%(75)52%(190)21%(79)6%(21)1%(3)1 
 4,4286Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter(40016)53%(151)37%(106)8%(22)2%(6)0%(1)0 
 UUTolke eksisterende regneark til analyse(40756)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUUdarbejdelse og bearbejdning af store tekst(40029)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUUdvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web(46508)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVirksomheders websider - Tekst og grafik(44186)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVærdibaserede arbejdspladser(45368)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)28%(U)50%(U)16%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.