Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1613 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2011
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(44516) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Grundkursus + tank + klasse 1(46545) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuel klipning og frisuredesign, dame(43410) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anhugning af byrder(43931) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 258 Brug af pc på arbejdspladsen(45565) 22%(57)45%(115)24%(63)7%(19)2%(4)0 
 U U Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cnc drejning, manuel programmering(44816) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cnc fræsning, manuel programmering(44817) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Debitorstyring(45964) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 416 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703) 13%(55)62%(260)18%(74)5%(22)1%(5)0 
 U U Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Godstransport med lastbil(40900) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 401 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 23%(94)50%(199)19%(75)6%(26)2%(7)0 
 4,2 813 Konceptanvendelse i salg og kundeservice(45808) 33%(272)54%(442)10%(80)2%(15)0%(4)0 
 U U Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontaktlinser(45133) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konteringsinstrukser(45963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreditorstyring(45961) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 1073 Kundeservice i administrative funktioner(45991) 12%(124)46%(489)31%(337)10%(111)1%(12)13 
 U U Kvalifikation til taxikørsel(44779) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 258 Kvalitet i offentlige serviceydelser(40208) 22%(57)45%(115)24%(63)7%(19)2%(4)0 
 4,0 316 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459) 22%(71)56%(178)16%(51)4%(14)1%(2)1 
 4,0 326 Køreteknik ajourføring(42903) 23%(75)56%(183)17%(56)2%(8)1%(4)0 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat D(45714) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(45715) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean i administrative funktioner(40370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse og samarbejde(43559) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Likviditetsstyring(45959) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskintegning, Projektionstegning i cad(44847) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 486 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 19%(91)53%(256)21%(100)7%(35)1%(4)0 
 U U Mødeledelse(43562) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 258 Online kommunikation til jobbrug(45564) 22%(57)45%(115)24%(63)7%(19)2%(4)0 
 U U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(40654) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personalejura i lønberegning(40012) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personbefordring med bus(40531) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personbefordring med taxi(44780) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Placering af resultat- og balancekonti(45965) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter(40019) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Produktionstekniske beregninger for cnc(44821) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 258 Projektudvikling og gennemførelse(45987) 22%(57)45%(115)24%(63)7%(19)2%(4)0 
 3,8 258 Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396) 22%(57)45%(115)24%(63)7%(19)2%(4)0 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Reparation af airconditionsanlæg(033712) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 241 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) 20%(49)57%(137)18%(43)3%(8)2%(4)1 
 3,9 340 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 23%(78)49%(165)21%(72)6%(21)1%(4)0 
 U U Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 813 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen(45925) 33%(272)54%(442)10%(80)2%(15)0%(4)0 
 U U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 258 Videoredigering i medarbejderens jobfunktion(45855) 22%(57)45%(115)24%(63)7%(19)2%(4)0 
 U U Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årsafslutning af bogholderiet(40008) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomiske styring af lageret(45958) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(U)49%(U)19%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.