Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3583 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2011
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(44516) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuel klipning og frisuredesign, dame(43410) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat(45780) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anhugning af byrder(43931) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks(44183) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 299 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) 19%(58)59%(176)14%(43)5%(16)2%(6)0 
 U U Anvendelse af hyperlinkteknik(43872) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af pivot-tabeller(40754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 284 Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) 18%(50)51%(145)22%(63)7%(19)2%(7)0 
 3,8 356 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 18%(65)51%(180)23%(82)7%(24)1%(5)5 
 4,0 336 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) 20%(68)61%(205)15%(50)3%(10)1%(3)0 
 U U Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer(45083) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bearbejdningsteknik, Cad/cam 2¿D, fræsning(44845) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bestemmelser for elektriske instal., anvendelse(44742) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 376 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) 24%(89)45%(171)22%(84)7%(26)2%(6)0 
 U U Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion(45910) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 249 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) 39%(96)38%(94)12%(31)9%(23)2%(5)1 
 U U Brug af pc på arbejdspladsen(45565) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CNC-teknik(45186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cad/cam redigering og overførsel til bearbejdning(44832) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cnc drejning, manuel programmering(44816) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cnc fræsning, manuel programmering(44817) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Cnc-bearbejdning, Trigonometriske beregninger (44849) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Coaching som ledelsesværktøj(44633) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 376 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) 24%(89)45%(171)22%(84)7%(26)2%(6)0 
 U U Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter(44112) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Dataanlæg, opsætning af TCP/IP(44111) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Databasevedligeholdelse til jobbrug(44338) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Debitorstyring(45964) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Design af hjemmesider med CMS(40342) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Design og automatisering af regneark(44346) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 1561 Driftssikring i detailhandlen(40329) 32%(505)55%(859)11%(165)1%(22)1%(10)0 
 U U EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 1022 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703) 17%(171)58%(592)19%(199)5%(53)1%(7)3 
 U U Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Effektiv internetsøgning på jobbet(44389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 281 Fejlfinding på køleanlæg(40664) 13%(36)58%(163)25%(70)3%(9)1%(3)0 
 U U Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører(43941) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 676 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686) 29%(193)57%(382)12%(80)2%(16)1%(5)1 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Godstransport med lastbil(40900) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation i teams(45366) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontaktlinser(45133) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konteringsinstrukser(45963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreditorstyring(45961) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kundeservice i administrative funktioner(45991) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalifikation til taxikørsel(44779) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitet i offentlige serviceydelser(40208) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetssikring ved udførelse af el-anlæg(44741) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1647 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459) 24%(388)56%(928)16%(258)4%(61)1%(12)4 
 U U Køreteknik ajourføring(42903) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Køreteknik og manøvrering(40460) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerindretning og lagerarbejde(45074) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring(45076) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Langthårsfrisering(43409) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat D(45714) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(45715) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean i vedligeholdet for operatører (40660) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean-kortlægning af værdistrøm i administration(40372) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse af forandringsprocesser(43572) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens forhandlingsteknik(43575) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens redskaber til kompetenceudvikling(40628) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Likviditetsstyring(45959) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF(40088) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-kants plade/rør pr 135(40093) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135(40095) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135(40094) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136(40100) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme(44717) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Malingspåføring med airlessudstyr(44837) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion(44848) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskintegning, Projektionstegning i cad(44847) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 638 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 16%(100)56%(358)21%(132)5%(32)3%(16)1 
 U U Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 267 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 18%(47)47%(126)28%(74)6%(17)1%(3)3 
 U U Mødeledelse(43562) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Omstillingseffektivisering for operatører(43978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Online kommunikation til jobbrug(45564) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(40654) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør ved CNC-styret kantpresse(45196) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner(45193) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprette brugerflader og udskrifter i database(44340) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Oprettelse af database til jobbrug(44337) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling af CNC-styret revolverstanser(45198) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Overfladebearbejdning, Cad/cam 3D,fræsning(44846) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 258 Personalejura i lønberegning(40012) 28%(73)44%(113)19%(50)7%(18)2%(4)0 
 U U Personbefordring med bus(40531) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personbefordring med taxi(44780) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 376 Placering af resultat- og balancekonti(45965) 24%(89)45%(171)22%(84)7%(26)2%(6)0 
 4,3 571 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917) 40%(226)50%(284)9%(50)2%(10)0%(1)0 
 U U Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver(40406) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 342 Produktinformation og vejledning i detailhandlen(40004) 18%(60)51%(176)23%(78)6%(19)3%(9)0 
 4,0 355 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) 28%(99)52%(186)13%(47)5%(16)2%(7)0 
 U U Produktionstekniske beregninger for cnc(44821) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektorienteret arbejde(45988) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Præsentation af tal i regneark(40750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Salgsplanlægning i Detailhandlen(40331) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 1561 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) 32%(505)55%(859)11%(165)1%(22)1%(10)0 
 U U Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Systemstilladser - opstilling mv.(45623) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps svær rustfri rør pos PA-PC(40113) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 333 Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) 20%(67)60%(199)12%(41)6%(20)2%(6)0 
 U U Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 1561 Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen(45925) 32%(505)55%(859)11%(165)1%(22)1%(10)0 
 U U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 299 Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) 26%(78)44%(132)19%(58)8%(25)2%(6)1 
 U U Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Webkommunikation - tekster til nettet(45854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årsafslutning af bogholderiet(40008) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomiske styring af lageret(45958) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 25%(U)51%(U)17%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.