Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 5913 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,91722Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)23%(397)48%(834)21%(368)5%(94)2%(29)1 
 4,4284Arbejdet som dagplejer(42918)61%(172)27%(77)8%(23)3%(9)1%(3)0 
 3,9524Borgere med alkoholproblemer(42688)23%(121)51%(266)21%(112)4%(20)1%(5)0 
 4,31011Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)40%(402)50%(502)10%(99)1%(8)0%(0)1 
 3,5313Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.(42952)7%(23)45%(140)38%(119)8%(24)2%(7)5 
 UUForebyggelse og sundhedsfremme(45061)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,93002Håndtering af data i virksomhedens it-systemer(45563)20%(596)53%(1592)21%(645)5%(142)1%(27)10 
 4,4177Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)55%(98)34%(61)7%(12)3%(6)0%(0)1 
 3,9481Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)18%(88)57%(274)21%(99)4%(18)0%(2)0 
 4,21148Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)32%(362)57%(649)10%(110)2%(20)1%(7)0 
 4,2264Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)38%(99)47%(125)11%(29)2%(6)2%(5)0 
 4,2261Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)38%(98)48%(126)10%(26)3%(8)1%(3)0 
 3,9407Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)22%(89)49%(199)24%(98)4%(15)1%(6)1 
 4,2250Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)32%(79)54%(136)12%(31)1%(2)1%(2)0 
 3,83831Medicinadministration(42680)21%(814)49%(1887)22%(850)6%(245)1%(35)6 
 4,2278Medvirken til pleje af borger med KOL(40121)40%(111)45%(124)13%(35)3%(8)0%(0)0 
 3,9560Medvirken til rehabilitering(40126)19%(104)57%(318)20%(110)4%(25)1%(3)0 
 4,08007Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde(44331)30%(2380)51%(4053)15%(1178)4%(306)1%(90)5 
 UUMåltidet i pædagogisk arbejde(44800)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUNeuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede(40956)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,11013Omsorg for personer med demens(44327)34%(344)50%(509)12%(120)3%(32)1%(8)0 
 4,11183Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)29%(346)56%(660)12%(137)3%(34)1%(6)1 
 4,11341Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)32%(425)50%(669)15%(206)3%(37)0%(4)0 
 4,11755Personer med demens, sygdomskendskab(42673)29%(513)53%(924)14%(249)3%(59)1%(10)2 
 UUPersonlig hjælper og ledsager(40607)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9199Pleje og behandling af diabetikere(42683)23%(46)48%(95)27%(54)2%(4)0%(0)1 
 UUPraktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats(42923)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1738Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)31%(230)56%(410)11%(79)2%(12)1%(7)0 
 UUPraktisk hjælp til ældre(42690)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPædagogmedhjælpere i daginstitutioner(42666)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,85638Rehabilitering som arbejdsform(40125)13%(758)58%(3269)23%(1320)4%(241)1%(50)14 
 4,1399Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)31%(123)53%(213)14%(54)2%(6)1%(3)1 
 UUSelvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9298Socialpædagogik og aktiverende metoder(40600)20%(59)55%(164)19%(56)5%(15)1%(4)0 
 4,0370Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område(44312)22%(83)59%(217)16%(58)2%(9)1%(3)0 
 UUSårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSårpleje, medvirken ved sårpleje(40878)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7460Teambuilding for selvstyrende grupper(45365)12%(55)61%(280)19%(87)5%(24)3%(14)0 
 3,4171Teamorganiseret hjemmepleje(44785)8%(14)40%(69)39%(67)9%(16)3%(5)6 
 4,11247Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)34%(424)49%(616)13%(164)2%(27)1%(16)0 
 3,81667Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)19%(325)51%(842)23%(391)5%(85)1%(24)2 
 3,8238Videndeling og læring for medarbejdere(45369)13%(30)66%(158)15%(35)4%(10)2%(5)1 
 UUVærtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)25%(U)52%(U)18%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.