Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 1927 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2010
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Administrationens rolle i salg, indkøb og lager(40026) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anerkendende ledelse(42833) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks(44183) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af hyperlinkteknik(43872) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af pivot-tabeller(40754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 375 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 20%(74)54%(202)19%(72)4%(16)3%(11)2 
 4,3 242 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) 37%(90)55%(133)6%(15)1%(3)0%(1)0 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 345 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) 23%(78)50%(171)22%(75)3%(11)3%(10)4 
 4,0 272 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) 32%(86)46%(125)17%(46)5%(13)1%(2)2 
 3,9 345 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) 23%(78)50%(171)22%(75)3%(11)3%(10)4 
 3,8 281 Debitorstyring(45964) 14%(38)56%(158)23%(66)6%(16)1%(3)3 
 U U Design af hjemmesider med CMS(40342) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Design og automatisering af regneark(44346) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Det adm. arb. ved pl.læg. og redig. af hjemmeside (44184) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Distanceledelse(45653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Effektiv internetsøgning på jobbet(44389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Fletning af dokumenter til masseproduktion(44354) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forvaltningsret i sagsbehandlingen(45947) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U HR-strategi i HR-medarbejderens funktion(40387) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Integration af administrationssystemer(44198) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 391 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) 28%(111)61%(237)9%(36)1%(5)1%(2)0 
 U U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation i teams(45366) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 319 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) 25%(79)60%(192)12%(39)3%(8)0%(1)0 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konteringsinstrukser(45963) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 281 Kreditorstyring(45961) 14%(38)56%(158)23%(66)6%(16)1%(3)3 
 U U Kulturafstemt komm. i salg- og servicesituationer(45726) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kundeservice i administrative funktioner(45991) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 555 Kundeservice i detailhandelen(45350) 28%(154)60%(334)9%(51)3%(14)0%(2)0 
 U U Lean i administrative funktioner(40370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse af teams/produktionsgrupper(43573) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse og samarbejde(43559) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens ressourceoptimering(44568) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Likviditetsstyring(45959) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Markedsføring og varesalg i butikken(44247) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 249 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 31%(78)54%(135)8%(21)3%(7)3%(8)0 
 U U Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 556 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 24%(136)51%(286)18%(101)3%(19)3%(14)2 
 U U Mødeledelse(43562) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og analyse af årsregnskabet(45972) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Personalejura i lønberegning(40012) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 345 Placering af resultat- og balancekonti(45965) 23%(78)50%(171)22%(75)3%(11)3%(10)4 
 U U Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Projektledelse(40594) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Præsentation af tal i regneark(40750) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 399 Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396) 35%(140)47%(186)13%(53)3%(11)2%(9)2 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen(40007) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 462 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) 31%(144)40%(187)22%(101)5%(25)1%(5)2 
 4,3 282 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 42%(119)47%(132)10%(27)1%(3)0%(1)0 
 U U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter(40016) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 296 Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) 25%(75)48%(143)20%(59)4%(11)3%(8)3 
 U U Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet(45970) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Webkommunikation - tekster til nettet(45854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Årsafslutning af bogholderiet(40008) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 281 Økonomiske styring af lageret(45958) 14%(38)56%(158)23%(66)6%(16)1%(3)3 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(U)51%(U)17%(U)4%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.