Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Randers tekniske skole
 74 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010, 2. Kvartal 2010, 3. Kvartal 2010
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U ADR Repetition - Grundkursus(44519) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Specialiseringskursus - Klasse 1(44520) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Specialiseringskursus - Tank(44521) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuelle malematerialer og teknikker(41761) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anhugning af byrder(43931) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bestemmelser for elektriske instal., anvendelse(44742) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bygningsreglementet - anvendelse(45420) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus(40354) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Dampspærre - montering i væg-, loft- og tagkonstr.(45787) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Etablering af selvstyrende grupper(45364) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 78 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686) 41%(32)47%(37)12%(9)0%(0)0%(0)2 
 U U Godstransport med lastbil(40900) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Isolering - Konvent. og alternative materialer (40612) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Konflikthåndtering(45265) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med modulvogntog(40457) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Manuel pulverpåføring for operatører(44843) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Omstillingseffektivisering for operatører(43978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, programmering af sekventielle styringer(44772) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tagvindue og solfanger - montering i tag(40542) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 32 Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073) 22%(7)47%(15)28%(9)3%(1)0%(0)4 
 U U Undertage - montering af banevarer(40055) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(U)52%(U)14%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.