Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers tekniske skole
 3409 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010, 2. Kvartal 2010, 3. Kvartal 2010
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 265 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(44516) 33%(88)46%(122)17%(45)3%(8)1%(2)0 
 U U ADR Repetition - Grundkursus(44519) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Specialiseringskursus - Klasse 1(44520) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U ADR Repetition - Specialiseringskursus - Tank(44521) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Aktuelle malematerialer og teknikker(41761) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 318 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat.(42426) 35%(112)46%(146)13%(40)4%(13)2%(7)3 
 4,0 971 Anhugning af byrder(43931) 23%(227)54%(522)18%(177)4%(39)1%(6)1 
 3,9 270 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) 20%(53)58%(156)17%(46)4%(12)1%(3)0 
 U U Automatisk pulverpåføring for operatører(44844) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Befordring af bevægelseshæmmede(45266) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Belysning, energioptimering af belysningsanlæg(44153) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Belysning, installation af lavvoltsanlæg(44152) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bestemmelser for elektriske instal., anvendelse(44742) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bygningsreglementet - anvendelse(45420) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus(40354) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 971 Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) 23%(227)54%(522)18%(177)4%(39)1%(6)1 
 3,9 790 Dampspærre - montering i væg-, loft- og tagkonstr.(45787) 21%(169)56%(443)15%(119)6%(51)1%(8)1 
 U U Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter(44112) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Dataanlæg, opsætning af TCP/IP(44111) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Dimensionering af el-installationer(44744) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 540 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530) 29%(155)51%(274)14%(78)5%(28)1%(5)0 
 3,9 2461 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(40703) 20%(497)54%(1333)19%(458)6%(137)1%(36)4 
 U U Edb-lagerstyring(45109) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Edb-lagerstyring med e-handel(43545) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Elteknisk kredsskema, udarbejdelse(44738) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Enhedslaster(45077) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Etablering af selvstyrende grupper(45364) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage(43687) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 3182 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686) 33%(1054)52%(1642)12%(372)3%(95)1%(19)17 
 U U Glitpuds - udførelse(44620) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 543 Godstransport med lastbil(40900) 28%(151)46%(248)20%(110)5%(29)1%(5)0 
 U U IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg (44163) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U IBI/CTS,grafiske brugerflader på centrale anlæg(44164) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Isolering - Konvent. og alternative materialer (40612) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kemisk forbehandling på industrianlæg(44841) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 773 Konflikthåndtering(45265) 23%(181)49%(375)18%(142)6%(50)3%(25)1 
 4,0 476 Kontaktlinser(45133) 21%(100)62%(294)15%(71)1%(7)1%(4)1 
 U U Kvalifikation til taxikørsel(44779) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetssikring ved udførelse af el-anlæg(44741) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 1244 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459) 24%(299)54%(676)16%(197)5%(57)1%(15)1 
 3,7 509 Kørsel med modulvogntog(40457) 14%(69)53%(271)22%(114)9%(44)2%(11)1 
 4,2 361 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114) 37%(133)50%(181)12%(42)1%(4)0%(1)0 
 U U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerindretning og lagerarbejde(45074) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring(45076) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 637 Lastbilmonteret kran, certifikat D(45714) 29%(184)50%(319)15%(97)5%(32)1%(5)1 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(45715) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Manuel pulverpåføring for operatører(44843) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskinanlæg, fejlfinding på pneumatiske anlæg(44108) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Maskinanlæg, instal. af pneumatiske komponenter(44107) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Masseovn - opførelse(44619) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Omstillingseffektivisering for operatører(43978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner(45193) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstiller ved klippe, bukke og valsemaskiner(45195) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling af CNC-styret revolverstanser(45198) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, analog programmering(44104) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, grundlæggende styringsteknik(44208) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, installation af analoge forbindelser(44103) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, installation af nærhedsføler(44207) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, opsætning af SRO-anlæg(44106) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, opsætning af industrielle bussystemer(44205) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, opsætning af operatørpanel(44773) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, opsætning af regulering(44105) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, programmering af sekventielle styringer(44772) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, servicering af industrielle bussystemer(44206) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 412 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996) 17%(70)52%(216)24%(100)6%(23)1%(3)1 
 3,9 316 Personbefordring med bus(40531) 27%(84)49%(154)16%(49)7%(22)2%(7)0 
 3,8 347 Personbefordring med taxi(44780) 17%(58)55%(191)23%(81)4%(15)1%(2)1 
 3,9 361 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) 18%(65)60%(215)17%(63)4%(15)1%(3)0 
 U U Pulverpåføring efter behandlingsspecifikation(44842) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rengøringsmidler og overflader(43398) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 301 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566) 17%(51)64%(192)17%(51)2%(6)0%(1)1 
 U U SBEI og elrådsmeddelelser, anvendelse(44743) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,6 468 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259) 11%(51)54%(252)24%(111)9%(43)2%(11)1 
 U U Stregkoder og håndterminaler(45081) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Systemstilladser - opstilling mv.(45623) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tagkonstruktioner - afstivning af spær(45914) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tagvindue og solfanger - montering i tag(40542) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 242 Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) 24%(59)52%(127)11%(27)6%(14)6%(15)2 
 U U Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.(40152) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 867 Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073) 30%(264)54%(464)13%(109)3%(24)1%(6)1 
 U U Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel(40997) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udrykningskørsel(43965) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Undertage - montering af banevarer(40055) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Vådlakering efter behandlingsspecifikationer(44836) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Vådlakering for operatører(44835) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(U)52%(U)18%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.