Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 5053 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUArbejde med ældre i eget hjem(42679)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdet med for tidligt fødte børn(40084)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3564Borgere med alkoholproblemer(42688)48%(270)38%(217)11%(61)2%(14)0%(2)0 
 UUBørns motorik, sansning og bevægelse(44262)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,02050Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)29%(598)50%(1027)17%(350)3%(66)0%(9)2 
 UUForebyggelse og sundhedsfremme(45061)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGenerel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45784)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUHverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet(40596)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUHåndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45783)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9516Håndtering af data i virksomhedens it-systemer(45563)20%(103)53%(274)21%(108)4%(23)2%(8)0 
 4,0370Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)38%(139)40%(149)14%(51)6%(22)2%(9)5 
 3,9236Interkulturel kompetence i jobudøvelsen(43766)17%(41)57%(134)20%(48)5%(12)0%(1)0 
 UUInterkulturel pædagogik(42659)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,01446Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)21%(298)61%(887)17%(241)1%(14)0%(6)2 
 4,1628Kommunikation i teams(45366)36%(227)47%(296)11%(69)5%(29)1%(7)0 
 UUMagt og omsorg(44627)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3231Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)51%(118)38%(88)4%(10)5%(12)1%(3)0 
 4,01441Medicinadministration(42680)28%(407)53%(762)15%(212)3%(45)1%(15)1 
 UUMedvirken til pleje af borger med KOL(40121)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUMedvirken til rehabilitering(40126)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,27170Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde(44331)37%(2683)47%(3383)11%(806)3%(237)1%(61)25 
 4,4571Måltidet i pædagogisk arbejde(44800)55%(316)34%(192)8%(48)2%(14)0%(1)0 
 UUNeuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede(40956)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,12374Omsorg for personer med demens(44327)31%(727)51%(1215)14%(327)4%(84)1%(21)1 
 3,91337Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer(44784)16%(217)59%(785)20%(271)4%(57)1%(7)1 
 4,11728Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)31%(533)50%(871)15%(267)3%(49)0%(8)0 
 4,01961Personer med demens, sygdomskendskab(42673)29%(569)48%(949)18%(349)4%(82)1%(12)3 
 UUPersonlig hjælper og ledsager(40607)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3369Planlægning af pædagogiske aktiviteter(44431)46%(170)40%(146)9%(33)4%(16)1%(4)0 
 UUPleje og behandling af kræftpatienter(42682)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9945Praktikvejledning af PAU- og sosuelever(40851)24%(229)54%(509)15%(146)5%(48)1%(13)2 
 4,1224Praktisk hjælp til ældre(42690)36%(81)45%(100)11%(24)7%(15)2%(4)0 
 3,7222Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(42666)14%(31)50%(112)27%(60)7%(16)1%(3)0 
 4,1478Rehabilitering som arbejdsform(40125)26%(125)56%(270)15%(71)1%(6)1%(6)1 
 3,8252Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)13%(33)60%(151)18%(45)7%(18)2%(5)0 
 4,04980Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)25%(1226)57%(2834)16%(789)2%(109)0%(22)2 
 UUSocialpsykiatri - introduktion(42672)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område(44312)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3375Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)42%(159)46%(174)9%(34)1%(5)1%(3)0 
 3,6188Teamorganiseret hjemmepleje(44785)4%(7)61%(115)29%(54)5%(10)1%(2)0 
 4,02073Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)26%(534)57%(1176)14%(287)3%(62)1%(14)3 
 UUVejledning i forflytning(40935)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVidendeling og læring for medarbejdere(45369)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9510Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)18%(91)59%(299)18%(91)4%(18)2%(11)0 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)30%(U)51%(U)15%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.