Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Handelsskolen Minerva
 487 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Administrationens rolle i salg, indkøb og lager(40026) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks(44183) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af hyperlinkteknik(43872) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 59 Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen(44245) 34%(20)42%(25)19%(11)5%(3)0%(0)1 
 4,0 23 Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) 39%(9)26%(6)30%(7)4%(1)0%(0)0 
 U U Anvendelse af pivot-tabeller(40754) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,5 36 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 67%(24)19%(7)14%(5)0%(0)0%(0)0 
 4,8 36 Anvendelse af situationsbestemt ledelse(40447) 83%(30)11%(4)6%(2)0%(0)0%(0)0 
 U U Anvendelse af store datamængder i regneark(40748) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,9 28 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) 86%(24)14%(4)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 3,8 20 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) 25%(5)45%(9)25%(5)0%(0)5%(1)0 
 4,1 29 Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859) 38%(11)38%(11)17%(5)7%(2)0%(0)5 
 3,8 20 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) 25%(5)45%(9)25%(5)0%(0)5%(1)0 
 U U Debitorstyring(45964) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Design af hjemmesider med CMS(40342) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 36 Design og automatisering af regneark(44346) 53%(19)33%(12)14%(5)0%(0)0%(0)0 
 4,3 19 DeskTop Publishing i virksomheden(44361) 42%(8)42%(8)16%(3)0%(0)0%(0)1 
 U U Det adm. arb. ved pl.læg. og redig. af hjemmeside (44184) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Distanceledelse(45653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer(40749) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen(40330) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Forvaltningsret i sagsbehandlingen(45947) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Interkulturel kompetence i jobudøvelsen(43766) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 24 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) 17%(4)83%(20)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 U U Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd(44978) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation i teams(45366) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 70 Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) 30%(21)56%(39)14%(10)0%(0)0%(0)5 
 4,3 44 Konceptanvendelse i salg og kundeservice(45808) 50%(22)34%(15)14%(6)2%(1)0%(0)0 
 U U Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 79 Konflikthåndtering som ledelsesværktøj(43561) 34%(27)51%(40)14%(11)1%(1)0%(0)1 
 4,0 31 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) 39%(12)29%(9)26%(8)3%(1)3%(1)0 
 4,0 24 Konteringsinstrukser(45963) 38%(9)42%(10)12%(3)4%(1)4%(1)0 
 4,0 24 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov(45962) 38%(9)42%(10)12%(3)4%(1)4%(1)0 
 U U Kreditorstyring(45961) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kulturafstemt komm. i salg- og servicesituationer(45726) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,7 23 Kundeservice i administrative funktioner(45991) 78%(18)17%(4)4%(1)0%(0)0%(0)1 
 4,3 119 Kundeservice i detailhandelen(45350) 43%(51)48%(57)8%(9)1%(1)1%(1)0 
 U U Lean i administrative funktioner(40370) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 23 Ledelse af forandringsprocesser(43572) 35%(8)39%(9)22%(5)4%(1)0%(0)1 
 U U Ledelse af teams/produktionsgrupper(43573) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 83 Ledelse og samarbejde(43559) 23%(19)60%(50)16%(13)1%(1)0%(0)1 
 U U Lederens forhandlingsteknik(43575) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 19 Lederens projektplanlægning(40593) 26%(5)42%(8)26%(5)5%(1)0%(0)1 
 4,8 28 Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) 75%(21)25%(7)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 U U Lederens ressourceoptimering(44568) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 24 Likviditetsstyring(45959) 38%(9)42%(10)12%(3)4%(1)4%(1)0 
 U U Markedsføring og varesalg i butikken(44247) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 82 Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) 35%(29)54%(44)11%(9)0%(0)0%(0)5 
 U U Mersalg i butikken(44252) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Mål og strategier for administrative medarbejdere(45985) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 69 Mødeledelse(43562) 28%(19)49%(34)19%(13)3%(2)1%(1)3 
 U U Overvågning af trends på det globale marked(45725) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 52 Personalejura i lønberegning(40012) 42%(22)40%(21)15%(8)0%(0)2%(1)0 
 4,3 123 Personligt salg - kundens behov og løsninger(44236) 40%(49)50%(61)9%(11)1%(1)1%(1)0 
 3,8 20 Placering af resultat- og balancekonti(45965) 25%(5)45%(9)25%(5)0%(0)5%(1)0 
 U U Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside(44185) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 23 Projektledelse(40594) 39%(9)35%(8)22%(5)4%(1)0%(0)1 
 U U Projektstyring med IT-værktøj(40343) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 18 Præsentation af tal i regneark(40750) 39%(7)61%(11)0%(0)0%(0)0%(0)2 
 3,9 41 Præsentationsteknik i administrative funktioner (44396) 22%(9)49%(20)27%(11)2%(1)0%(0)2 
 U U Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 31 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) 39%(12)29%(9)26%(8)3%(1)3%(1)0 
 U U Rytmer og rutiner til "salgsklar" butik(40335) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Salgsledelse(40448) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,6 40 Salgsplanlægning i Detailhandlen(40331) 65%(26)35%(14)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 4,6 36 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) 69%(25)22%(8)8%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,7 32 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 66%(21)34%(11)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 U U Tastaturbetjening til indskrivning af tekst(45348) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Trends og livsstil hos forbrugeren i detailhandlen(45925) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Udarbejdelse og afstemning af lønsedler(40011) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Webkommunikation - tekster til nettet(45854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomiske styring af lageret(45958) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,2 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 44%(U)40%(U)13%(U)2%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.