Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 3991 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1350Arbejde med sindslidende med misbrug(40599)29%(103)54%(190)14%(49)2%(6)1%(2)0 
 UUArbejde med ældre i eget hjem(42679)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdsmiljø i SoSu-arbejdet - etik og adfærd(42671)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUArbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job(40391)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2637Borgere med alkoholproblemer(42688)38%(244)49%(309)11%(67)2%(13)1%(4)0 
 UUBørn og natur(42670)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBørns motorik, sansning og bevægelse(44262)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUDe almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0612Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)24%(149)56%(343)17%(102)2%(14)1%(4)0 
 UUForebyggelse og sundhedsfremme(45061)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGenerel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45784)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUHverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet(40596)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUHåndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45783)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0274Interkulturel kompetence i jobudøvelsen(43766)27%(73)48%(131)22%(59)4%(10)0%(1)1 
 UUIntroduktion til et brancheområde (F/I)(40533)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIntroduktion til førstehjælp på jobbet(42730)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0307It-omsorgssystemer i hjemmeplejen(45258)26%(80)56%(171)11%(34)6%(19)1%(3)0 
 4,41192Kommunikation i teams(45366)58%(692)31%(365)8%(92)3%(35)1%(8)2 
 UUKommunikation som ledelsesværktøj(43560)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3182Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)47%(86)38%(69)13%(23)2%(3)1%(1)0 
 3,9201Magt og omsorg(44627)18%(37)58%(116)21%(42)2%(4)1%(2)0 
 3,85218Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)21%(1090)51%(2659)21%(1103)5%(236)2%(130)28 
 4,21279Medicinadministration(42680)38%(492)50%(634)9%(119)2%(29)0%(5)2 
 4,1299Medvirken til pleje af borger med KOL(40121)36%(109)47%(140)10%(30)5%(16)1%(4)1 
 4,22202Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde(44331)40%(886)43%(952)12%(274)3%(68)1%(22)3 
 4,5640Måltidet i pædagogisk arbejde(44800)57%(364)33%(213)8%(52)2%(10)0%(1)0 
 4,11585Omsorg for personer med demens(44327)31%(488)50%(798)14%(219)4%(59)1%(21)0 
 4,11925Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)32%(623)51%(989)14%(261)2%(47)0%(5)0 
 4,21796Personer med demens, sygdomskendskab(42673)36%(645)51%(913)10%(184)3%(45)1%(9)0 
 UUPersonlig hjælper og ledsager(44786)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPersonlig hjælper og ledsager(40607)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,31591Planlægning af pædagogiske aktiviteter(44431)51%(812)34%(546)10%(162)4%(57)1%(14)3 
 UUPleje og behandling af diabetikere(42683)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPleje og behandling af kræftpatienter(42682)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,01335Praktikvejledning af PGU- og sosuelever(45864)24%(316)54%(726)17%(223)4%(51)1%(19)1 
 3,8312Praktisk hjælp til ældre(42690)21%(65)51%(159)22%(69)4%(13)2%(6)1 
 4,0263Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(42666)29%(75)48%(127)16%(43)5%(13)2%(5)0 
 UURehabilitering som arbejdsform(40125)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2985Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)42%(418)43%(427)9%(93)4%(44)0%(3)0 
 4,0317Socialpsykiatri - fagligt samarbejde(42685)32%(100)45%(142)18%(58)4%(12)2%(5)0 
 4,1318Socialpsykiatri - introduktion(42672)34%(109)51%(161)12%(37)3%(8)1%(3)0 
 UUSocialpædagogik og aktiverende metoder(40600)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område(44312)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1387Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)29%(111)53%(206)16%(60)2%(8)1%(2)0 
 UUSårbehandling, medvirken ved sårpleje(43462)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTeamorganiseret hjemmepleje(44785)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1675Videndeling og læring for medarbejdere(45369)32%(214)49%(334)16%(110)2%(12)1%(5)0 
 4,2499Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling(44886)40%(199)46%(232)11%(54)2%(10)1%(4)0 
 4,0239Værdibaserede arbejdspladser(45368)30%(71)49%(117)16%(38)3%(7)3%(6)0 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)34%(U)48%(U)14%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.