Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Handelsskolen Minerva
 267 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Administration af kundereklamationer(40030) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Administrationens rolle i salg, indkøb og lager(40026) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen(40338) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af konceptstyring i detailhandlen(44245) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af periodisk beregning og registrering(45968) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 67 Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) 27%(18)51%(34)19%(13)3%(2)0%(0)1 
 U U Arbejdsplanlægning i den administrative funktion(45986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 23 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport(45966) 30%(7)22%(5)39%(9)9%(2)0%(0)1 
 U U Coaching som ledelsesværktøj(44633) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 23 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram(45969) 30%(7)22%(5)39%(9)9%(2)0%(0)1 
 U U Debitorstyring(45964) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 60 Design og automatisering af regneark(44346) 23%(14)48%(29)25%(15)2%(1)2%(1)0 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Effektiv kommunikation i et kundekontaktcenter(40020) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 103 Effektive, individuelle brugerflader(40022) 36%(37)58%(60)6%(6)0%(0)0%(0)1 
 U U Fastlæggelse af mål ved personligt salg(44251) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gennemførelse af personalesamtaler(40446) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 29 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd(44979) 21%(6)62%(18)7%(2)10%(3)0%(0)3 
 U U Kommunikation i patientforløbet(45582) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 20 Kommunikation i teams(45366) 50%(10)45%(9)5%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,8 48 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853) 83%(40)17%(8)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 4,6 20 Kommunikation som ledelsesværktøj(43560) 70%(14)25%(5)5%(1)0%(0)0%(0)0 
 U U Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen(45389) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom(45960) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kreditorstyring(45961) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kunderegistreringssystemer i et kundekontaktcenter(40021) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kundeservice i administrative funktioner(45991) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kundeservice i detailhandelen(45350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitet og kundeservice i et kundekontaktcenter(40015) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetsudvikling af den administrative funktion(45990) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Ledelse af forandringsprocesser(43572) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 24 Ledelse og samarbejde(43559) 50%(12)38%(9)12%(3)0%(0)0%(0)0 
 U U Lederens forhandlingsteknik(43575) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens redskaber til kompetenceudvikling(40628) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 43 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383) 33%(14)56%(24)12%(5)0%(0)0%(0)4 
 U U Medarbejderintroduktion i detailhandlen(40332) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejderinvolvering i ledelse(43563) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Mersalg i butikken(44252) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Mål og strategier for administrative medarbejdere(45985) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 64 Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde(45982) 47%(30)42%(27)6%(4)5%(3)0%(0)0 
 U U Mødeledelse(43562) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Online kommunikation til jobbrug(45564) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Organisationens strukturelle opbygning(45984) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,0 20 Personalejura i lønberegning(40012) 15%(3)5%(1)55%(11)20%(4)5%(1)0 
 U U Personligt salg - kundens behov og løsninger(44236) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,7 23 Placering af resultat- og balancekonti(45965) 30%(7)22%(5)39%(9)9%(2)0%(0)1 
 U U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Registreringsmetoder ved virksomhedens drift(45967) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Reklamationshåndtering(44478) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Rekruttering af personale(44378) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 24 Salgsplanlægning i Detailhandlen(40331) 50%(12)38%(9)12%(3)0%(0)0%(0)0 
 U U Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 47 Samarbejde i grupper i virksomheden(45983) 32%(15)55%(26)6%(3)6%(3)0%(0)0 
 U U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Telefonisk salg i et kundekontaktcenter(40042) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Værdibaserede arbejdspladser(45368) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Webkommunikation - tekster til nettet(45854) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomiske styring af lageret(45958) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Økonomistyring i butikken(44249) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,2 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 43%(U)42%(U)12%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.