Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Randers tekniske skole
 101 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 44 Anhugning af byrder(43931) 36%(16)39%(17)16%(7)5%(2)5%(2)0 
 U U Anvendelse af regneark til talbehandling(44343) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Automatisk pulverpåføring for operatører(44844) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Avanceret flise- og klinkearbejde - udførelse(44790) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U CAD - 2D på byggepladsen(40340) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 36 Certifikatuddannelse C for kranførere(40558) 42%(15)36%(13)14%(5)3%(1)6%(2)0 
 U U DeskTop Publishing i virksomheden(44361) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage(43687) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 135 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686) 45%(61)38%(51)12%(16)3%(4)2%(3)5 
 U U Godstransport med lastbil(44479) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Grafiske virkemidler til layout i tekst(44353) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Håndtering af olie- og kemikalieaffald(31967D) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indskrivning og formatering af mindre tekster(44349) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj(45202) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kunde/leverandørforhold for operatører(45363) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Kvalitetsstyring i virksomheden(45371) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerindretning og lagerarbejde(45074) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lagerstyring(45076) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran D-certifikat(45155) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, certifikat D(45714) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Lastbilmonteret kran, kategori E(31986) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Opstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U PLC, installation af nærhedsføler(44207) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Standardisering af virksomhedens dokumenter(44350) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Tegningslæsning, projektion og isometri(45269) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.(40152) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Trompe L oeil - udførelse af illusionsmaleri(45880) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Vådlakering efter behandlingsspecifikationer(44836) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 36%(U)41%(U)16%(U)4%(U)3%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.