Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Randers tekniske skole
 101 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,044Anhugning af byrder(43931)36%(16)39%(17)16%(7)5%(2)5%(2)0 
 UUAnvendelse af regneark til talbehandling(44343)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAutomatisk pulverpåføring for operatører(44844)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUAvanceret flise- og klinkearbejde - udførelse(44790)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUBrandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUCAD - 2D på byggepladsen(40340)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,136Certifikatuddannelse C for kranførere(40558)42%(15)36%(13)14%(5)3%(1)6%(2)0 
 UUDeskTop Publishing i virksomheden(44361)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage(43687)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2135Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(43686)45%(61)38%(51)12%(16)3%(4)2%(3)5 
 UUGodstransport med lastbil(44479)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUGrafiske virkemidler til layout i tekst(44353)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUHåndtering af olie- og kemikalieaffald(31967 D)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIndskrivning og formatering af mindre tekster(44349)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj(45202)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKunde/leverandørforhold for operatører(45363)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKvalitetsstyring i virksomheden(45371)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULagerindretning og lagerarbejde(45074)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULagerstyring(45076)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULastbilmonteret kran D-certifikat(45155)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULastbilmonteret kran, certifikat D(45714)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULastbilmonteret kran, kategori E(31986)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUOpstilling og programmering CNC-styret kantpresse(45197)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPLC, installation af nærhedsføler(44207)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUStandardisering af virksomhedens dokumenter(44350)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTegningslæsning, projektion og isometri(45269)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTeleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.(40152)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTeleskoplæsser med gafler - betjening(40073)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTrompe L oeil - udførelse af illusionsmaleri(45880)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUVådlakering efter behandlingsspecifikationer(44836)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)36%(U)41%(U)16%(U)4%(U)3%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.