Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Medieskolerne, Viborg Mediecenter
 301 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2007, 2. Kvartal 2007, 3. Kvartal 2007
 Gns   N  Mål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U 4-farve billedredigering og -korrektion(43667) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U 4-farve korrektion og billedmanipulation(43670) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks(44183) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Billedbehandling af s/h billeder(43677) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Brug af billeder og farver - Grafisk Design(43884) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Farvestyring - Prepress(43615) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Farvestyring - kalibrering af udstyr(43680) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Idéudvikling - Grafisk Design(43883) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Indscanning af dias og refleks(43675) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Klargøring til tryk og 4-farve korrektion(43669) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 253 Komprimering og arkivering af billeder til Interne(43673) 34%(86)42%(107)19%(47)5%(12)0%(1)0 
 U U Målgruppe og budskab - Grafisk Design(43882) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Non-lineær redigeringsmetodik(43901) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Non-lineær redigeringsteknik(43902) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Programopbygning og kontinuitet(43900) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 253 Redigering og manipulation af billeder(43674) 34%(86)42%(107)19%(47)5%(12)0%(1)0 
 U U Skriftbrug, typografi og æstetik - Grafisk Design(43885) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Virksomheders websider - Tekst og grafik(44186) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(U)41%(U)17%(U)7%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.