Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
2441Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 199 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
6,9
(99)
7,6
(50)
7,9
(50)
7,4
(199)
 676 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,6
(334)
8,9
(171)
8,7
(171)
8,2
(676)
 214 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger(45542)
8,3
(109)
9,2
(53)
8,3
(52)
8,5
(214)
 492 Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
7,9
(245)
8,7
(123)
8,7
(124)
8,3
(492)
 230 Betonteknologi(48299)
8,0
(114)
9,2
(58)
8,3
(58)
8,4
(230)
 272 Branche- og forretningsforståelse i Flextrafik(48736)
7,0
(139)
8,1
(67)
7,3
(66)
7,4
(272)
 589 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,5
(300)
8,4
(146)
8,3
(143)
7,9
(589)
 311 Daglig erhvervsrengøring (49326)
8,8
(151)
9,5
(82)
9,3
(78)
9,1
(311)
 263 Dansk som andetsprog for F/I, basis(45545)
9,2
(128)
9,5
(68)
9,0
(67)
9,2
(263)
 220 Dyretransport - håndtering på samlesteder(45867)
7,5
(109)
8,3
(55)
8,0
(56)
7,8
(220)
 220 Dyretransport - kompetencebevis(45868)
7,5
(109)
8,3
(55)
8,0
(56)
7,8
(220)
 676 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,6
(334)
8,9
(171)
8,7
(171)
8,2
(676)
 282 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
8,1
(141)
8,8
(71)
7,7
(70)
8,2
(282)
 1.620 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,8
(792)
8,6
(417)
8,4
(411)
8,2
(1620)
 322 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,5
(155)
8,8
(84)
8,5
(83)
8,1
(322)
 816 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(403)
9,0
(207)
8,8
(206)
8,3
(816)
 207 Lastsikring og stuvning af gods(45310)
7,5
(104)
7,9
(51)
7,5
(52)
7,6
(207)
 237 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
8,1
(113)
8,6
(62)
8,7
(62)
8,4
(237)
 348 Nivellering(49318)
8,3
(175)
9,1
(87)
7,9
(86)
8,4
(348)
 304 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
7,8
(153)
8,9
(75)
8,5
(76)
8,3
(304)
 520 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
7,4
(259)
8,3
(131)
8,2
(130)
7,8
(520)
 350 Produktionshygiejne - operatører fødevareindustri(40443)
7,0
(176)
8,4
(88)
8,3
(86)
7,7
(350)
 268 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
7,5
(132)
8,4
(69)
8,3
(67)
7,9
(268)
 675 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
7,8
(330)
8,7
(174)
8,7
(171)
8,2
(675)
 581 Udvikling og teknologi i transporterhvervene(45647)
8,4
(289)
9,5
(147)
9,2
(145)
8,9
(581)
 810 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,1
(419)
8,3
(201)
8,0
(190)
7,6
(810)
 U Biodiversitet i anlægsgartnerfaget(49682)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende reworkteknik(47996)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Avanceret rework teknik for operatører(47997)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm(48678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde i teams(49376)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis, suppleret med samløft med kraner(48586)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat(49491)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mobile kraner >30 tonsmeter(48646)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling af nye retter(48838)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IT- og økonomiforståelse i Flextrafik(48737)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Avanceret loddeteknik, SMT komponenter(47232)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation(48650)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Projektforståelse - bygge og anlæg(48980)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Etablering af indkørsler i belægningssten og flise(40185)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig(48444)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice(48582)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job(48050)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U El-låse og overvågning, ejendomsservice(48577)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg(44273)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anretning(48813)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter(48672)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af personlifte(43488)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 2(48818)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 1(48817)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 2(48063)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forskalling - intro til traditionel forskalling(49079)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Enhedslaster(45077)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forskalling - Introduktion til enkle løsninger(49079 A)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerindretning og lagerarbejde(45074)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerøkonomi(40967)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik og samarbejde(45097)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne(45818)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil(47854)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange (49389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr(09825 2)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendt tappeteknik for operatører(40574)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering for personbefordringschauffører(43149)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ukrudtbekæmpelse uden kemi(46661)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg (40844)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende montage- og loddeteknik på print(47887)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Stentilhugning for anlægsgartnere(45231)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende rengøringshygiejne (49349)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger(49283)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Den personlige uddannelses- og jobplan(47632)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger(49179)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beton - Industriel produktion(49177)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Det gode grundforråd - opbygning og anvendelse(47519)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Videndeling og læring for medarbejdere(45369)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling af sjakbajsen som leder(48970)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Stillads - Evakuering og redning i højde(40164)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende Box-building(48248)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende komponentkendskab(48245)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1(47694)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IPC Inspektion (48249)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it - udvidede funktioner(44759)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank(47714)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(46946)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje(44597)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ESD sikring for operatører(48244)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beton- blanding og udstøbning(49076)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner(47894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Montering af betonelementer(49078)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rutebuschauffør(48903)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og kvalitetskrav(48900 B)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Trafikselskabet, kundeservice og billettering(48900)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anlæg i natursten, træ og vand(42385)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Slap armering - trin 1(48764)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig matematik(47669)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Faglig læsning(47670)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it(46939)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Manuel lagerstyring(46894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Smagen i centrum(45874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig regning(47668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kabelarbejde - retablering af belægninger(43718)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Faglig læsning(45511)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendt bryggeriteknik for operatører(49585)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(49759)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med sættevogn(31863 D)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,78,48,2
  Antal besvarelser(5812)(2963)(2927)(11702)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.