Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
597Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 392 Autostyring: Nye teknologier - ajourføring(49649)
8,8
(196)
8,8
(98)
8,4
(98)
8,7
(392)
 571 Ballepresser: Fejlfinding og reparation(48449)
9,0
(284)
9,2
(143)
9,0
(144)
9,1
(571)
 283 El-sikkerhed på offroad køretøjer(48113)
8,2
(140)
8,2
(71)
7,4
(72)
8,0
(283)
 283 Hybridteknologi på offroad køretøjer(48501)
8,2
(140)
8,2
(71)
7,4
(72)
8,0
(283)
 318 Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel(48110)
7,8
(160)
8,5
(78)
8,5
(80)
8,2
(318)
 320 Kundeservice i detailhandelen(45350)
7,8
(160)
8,1
(80)
7,8
(80)
7,9
(320)
 278 Mejetærsker: Opbygning og funktion(49651)
8,9
(140)
8,9
(69)
8,7
(69)
8,8
(278)
 376 Traktor enkel, indstilling og udmåling 1(48691)
8,7
(188)
8,5
(95)
8,0
(93)
8,5
(376)
 342 Traktor: nye teknologier - ajourføring(49569)
7,9
(170)
8,2
(86)
7,8
(86)
8,0
(342)
 U Mejetærsker: nye teknologier - ajourføring(49568)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer(40085)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Eftersyn på personløftere(49628)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære.(43393)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Eftersyn på Entreprenør og landbrugsmaskiner(49630)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Traktor avanceret, indstilling og udmåling 1(48695)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af ernæringsassistentelever(48766)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mejetærsker: Fejlfinding og reparation(49511)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Salgsplanlægning i Detailhandlen(40331)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Aircondition og klimaanlæg(49459)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Effektelektronik på mobilt udstyr(41691)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ballepresser: Kalibrering og synkronisering(46678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hydraulikteknik på offroad materiel(48111)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kontrol og udmåling af variabel transmission(48112)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emissions nedsættende teknik på offroad Materiel(48169)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlift: Lovpl. eftersyn, faldhindrende udstyr(48495)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,48,68,28,4
  Antal besvarelser(1578)(791)(794)(3163)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.