Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
550Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 211 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)
6,7
(106)
8,8
(53)
8,5
(52)
7,7
(211)
 281 Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
6,5
(139)
7,4
(72)
7,6
(70)
7,0
(281)
 655 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
7,7
(331)
8,2
(163)
8,3
(161)
8,0
(655)
 300 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,0
(152)
7,9
(76)
7,7
(72)
7,4
(300)
 309 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service(42871)
7,5
(156)
8,5
(78)
8,0
(75)
7,9
(309)
 468 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
7,8
(239)
8,6
(115)
8,7
(114)
8,2
(468)
 394 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
8,1
(196)
8,8
(100)
8,3
(98)
8,3
(394)
 247 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,4
(123)
7,9
(62)
8,0
(62)
7,7
(247)
 292 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer(42870)
8,3
(145)
9,4
(73)
9,3
(74)
8,8
(292)
 191 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
6,4
(96)
8,2
(49)
8,3
(46)
7,3
(191)
 U Betjening af entreprenørmaskiner(47572)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer(40085)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm(48678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IT på byggepladsen(48968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minigravere og minilæssere(44490)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling af sjakbajsen som leder(48970)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kabelarbejde - retablering af belægninger(43718)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minidumpere og motorbører(44489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nødbelysning(48887)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 1(49432)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Graveskader - Forebyggelse (40562)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,48,37,9
  Antal besvarelser(1683)(841)(824)(3348)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.