Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
550Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
   
 
 N  Mål   Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? Jeg har lært det, der var formålet med kurset Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?

 106 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)
5,8
(27)
8,5
(27)
5,1
(26)
7,6
(26)
U
(U)
 139 Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
5,2
(33)
7,6
(36)
5,6
(35)
7,7
(35)
U
(U)
 331 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
6,6
(85)
8,4
(84)
7,4
(80)
8,5
(81)
5,0
(1)
 152 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
6,2
(38)
7,9
(39)
6,4
(37)
7,7
(37)
1,0
(1)
 156 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service(42871)
7,6
(39)
8,1
(39)
6,8
(39)
7,6
(39)
U
(U)
 239 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
6,7
(59)
9,1
(60)
7,8
(56)
7,9
(58)
6,7
(6)
 196 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
7,1
(50)
8,5
(50)
8,8
(45)
8,6
(45)
3,7
(6)
 123 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
6,3
(30)
8,1
(31)
7,3
(31)
7,9
(31)
U
(U)
 145 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer(42870)
7,8
(36)
9,3
(37)
7,3
(36)
8,7
(36)
U
(U)
 96 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
5,1
(25)
7,9
(23)
5,8
(23)
6,8
(22)
5,7
(3)
 U Betjening af entreprenørmaskiner(47572)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer(40085)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm(48678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IT på byggepladsen(48968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minigravere og minilæssere(44490)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling af sjakbajsen som leder(48970)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kabelarbejde - retablering af belægninger(43718)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minidumpere og motorbører(44489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nødbelysning(48887)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 1(49432)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Graveskader - Forebyggelse (40562)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit6,68,47,18,05,0
 (Antal besvarelser)(422)(426)(408)(410)(17)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.