Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
870Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2021, 2. Kvartal 2021
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 211 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)
6,7
(106)
8,8
(53)
8,5
(52)
7,7
(211)
 281 Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
6,5
(139)
7,4
(72)
7,6
(70)
7,0
(281)
 186 Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
8,3
(86)
9,3
(50)
9,2
(50)
8,8
(186)
 825 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
7,8
(419)
8,3
(206)
8,3
(200)
8,0
(825)
 484 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,1
(244)
8,1
(122)
7,9
(118)
7,5
(484)
 309 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service(42871)
7,5
(156)
8,5
(78)
8,0
(75)
7,9
(309)
 263 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,5
(131)
8,0
(66)
8,0
(66)
7,7
(263)
 825 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
7,7
(421)
8,2
(204)
8,3
(200)
7,9
(825)
 519 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
8,3
(259)
8,7
(131)
8,4
(129)
8,4
(519)
 388 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,4
(192)
8,2
(98)
8,3
(98)
7,9
(388)
 357 Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
8,6
(180)
9,5
(89)
9,4
(88)
9,0
(357)
 292 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer(42870)
8,3
(145)
9,4
(73)
9,3
(74)
8,8
(292)
 332 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
8,4
(168)
8,5
(85)
8,8
(79)
8,6
(332)
 279 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
6,9
(140)
8,6
(71)
8,6
(68)
7,7
(279)
 U Betjening af entreprenørmaskiner(47572)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Projektering af mindre haveanlæg(47575)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer(40085)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm(48678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planteliv, økologi og miljølære(45728)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IT på byggepladsen(48968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat(49491)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minigravere og minilæssere(44490)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling af sjakbajsen som leder(48970)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kabelarbejde - retablering af belægninger(43718)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minidumpere og motorbører(44489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nødbelysning(48887)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 1(49432)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen(45651)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vådrumssikring(48919)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Graveskader - Forebyggelse (40562)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indendørsbeplantning, plantekendskab(47077)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,58,48,1
  Antal besvarelser(2786)(1398)(1367)(5551)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.