Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
812Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 339 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
7,4
(171)
8,3
(85)
8,1
(83)
7,8
(339)
 219 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,9
(111)
9,1
(54)
8,7
(54)
8,4
(219)
 313 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,9
(157)
8,9
(80)
9,3
(76)
8,5
(313)
 387 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
7,8
(193)
9,0
(97)
8,8
(97)
8,4
(387)
 291 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
8,0
(143)
9,1
(74)
9,1
(74)
8,6
(291)
 787 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer(42870)
7,7
(394)
8,7
(197)
8,4
(196)
8,1
(787)
 249 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,7
(121)
8,0
(65)
8,0
(63)
7,8
(249)
 U Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm(48678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grandækning grundlæggende (47817)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsplatforme - Flytning(40539)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsplatforme - Montage(40540)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 1(49432)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen(45651)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Belysning - lyskilder og kvalitet(48884)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vådrumssikring(48919)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service(42871)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af personlifte(43488)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Dræning af bygværker(46969)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds(40905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse(42905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affald - fraktioner(49329)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nivellering(49318)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 2(48063)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opstilling skorsten- og rygningsstillads(49345)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.(45588)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder(48391)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dyretransport - kompetencebevis(45868)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dyretransport - håndtering på samlesteder(45867)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbsplan for småhuse(49280)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning(49279)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer(49282)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - digital tegning af afløbsplaner(49281)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Drejeteknik på konventionel drejebænk(45180)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser(49278)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Arbejdsmiljø(49277)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik(43478)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,78,68,2
  Antal besvarelser(1290)(652)(643)(2585)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.