Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
780Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 394 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,1
(197)
8,4
(100)
8,5
(97)
7,8
(394)
 243 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,1
(119)
8,0
(62)
7,8
(62)
7,5
(243)
 730 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,5
(363)
8,7
(186)
8,7
(181)
8,1
(730)
 744 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,2
(367)
9,1
(190)
8,8
(187)
8,6
(744)
 626 Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)
8,7
(310)
9,4
(158)
9,1
(158)
9,0
(626)
 730 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,5
(363)
8,7
(186)
8,7
(181)
8,1
(730)
 336 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,9
(166)
8,9
(86)
8,9
(84)
8,4
(336)
 U Grundlæggende maskintegning(48927)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende CAD(48926)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere(40003)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde i teams(49376)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mobile kraner >30 tonsmeter(48646)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Operatør ved klippe-, bukke- og valsemaskiner(48921 A)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 1(48921 B)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ledelse af innovationsprocesser(47472)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lederens rekrutteringsværktøjer(40653)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1(47694)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 2(48920)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pladebearbejdning, trin 2(48922)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Online kundeservice og -rådgivning(47189)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konceptanvendelse i handelsvirksomheden(47197)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af ernæringsassistentelever(48766)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med modulvogntog(40457)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil(47854)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konceptopfølgning i detailhandlen(40068)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen(40338)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(48882)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Styring af butikkens nøgletal(46473)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personligt salg - kundens behov og løsninger(46472)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lysbuesvejsning(44154)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation i teams(49259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde i grupper i virksomheden(45983)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konceptstyring i detailhandlen(43345)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kulturafstemt kommunikation i salg og service (47295)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,88,78,3
  Antal besvarelser(1885)(968)(950)(3803)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.