Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Roskilde tekniske skole
2305Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2020
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 222 Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp(48567)
7,2
(110)
8,3
(56)
8,1
(56)
7,7
(222)
 241 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302)
7,8
(117)
8,3
(62)
8,2
(62)
8,0
(241)
 424 Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
7,5
(203)
9,2
(110)
8,7
(111)
8,2
(424)
 977 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
7,4
(496)
8,0
(243)
7,9
(238)
7,7
(977)
 835 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,2
(428)
8,3
(205)
8,1
(202)
7,7
(835)
 611 Byggepladslogistik(43749)
7,8
(306)
8,6
(153)
7,8
(152)
8,0
(611)
 368 Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder(47338)
7,2
(186)
7,8
(94)
7,5
(88)
7,4
(368)
 281 Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.(45588)
7,3
(145)
8,8
(70)
8,5
(66)
8,0
(281)
 1.177 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,2
(587)
8,9
(298)
9,1
(292)
8,6
(1177)
 650 Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
8,0
(324)
8,7
(163)
8,7
(163)
8,3
(650)
 856 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
7,8
(427)
8,6
(214)
8,4
(215)
8,1
(856)
 415 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug(48175)
7,3
(203)
8,2
(106)
8,1
(106)
7,7
(415)
 696 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
7,3
(353)
7,7
(174)
7,6
(169)
7,5
(696)
 291 Planteproduktion i landbruget, ajourføring(45307)
8,5
(145)
9,0
(72)
8,9
(74)
8,7
(291)
 646 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,3
(326)
7,8
(162)
7,7
(158)
7,5
(646)
 636 Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
8,3
(323)
8,6
(156)
8,5
(157)
8,4
(636)
 2.110 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer(42870)
7,9
(1063)
8,8
(526)
8,6
(521)
8,3
(2110)
 668 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
7,8
(330)
9,0
(169)
8,7
(169)
8,3
(668)
 393 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,3
(193)
8,0
(101)
8,0
(99)
7,7
(393)
 U Fuger - fugning ved vinduer og døre(40163)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm(48678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planteliv, økologi og miljølære(45728)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.(42305)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Planlægning i bygge- og anlægsbranchen(48982)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner(42309)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sjakbajs - service og kundepleje(48971)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grandækning grundlæggende (47817)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sjakbajs - planlægning og styring(48969)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsplatforme - Flytning(40539)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsplatforme - Montage(40540)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job(48050)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 1(49432)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen(45651)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rum, farve og blikfang(42876)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Belysning - lyskilder og kvalitet(48884)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vådrumssikring(48919)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service(42871)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende anlægsteknik(47803)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterdesign til begivenheder og højtider (40720)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af personlifte(43488)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører(43938)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Dræning af bygværker(46969)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter(45927)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds(40905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vedligehold af ventilationsanlæg(42070)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af pc på arbejdspladsen(45565)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse(42905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pasning og hold af husdyr(45883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affald - fraktioner(49329)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Basiskursus for anlægsgartnere(47690)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nivellering(49318)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig matematik(47669)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Beskæring 2(48063)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ventilationsanlæg - Energioptimering(49296)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat(42390)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Produktionsstrategier i landbruget(44980)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 1(44364)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af motorsav 2(44360)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje(47882)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opstilling skorsten- og rygningsstillads(49345)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minigravere og minilæssere(44490)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minidumpere og motorbører(44489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af bygge- og anlægstegninger(45542)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder(48391)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kulturteknik, pleje af beplantninger(04668 2)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Begravelsesbinderi og vareeksponering(45227)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lufttæthed ved renovering af konstruktioner(49239)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig regning(45215)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Normer for anlægsgartnerarbejde(40833)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dyretransport - kompetencebevis(45868)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dyretransport - håndtering på samlesteder(45867)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Emnetegning i CAD, introduktion(48926 A)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kreative støbeteknik i grønne anlæg(46848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Netværk - grundlæggende(48953)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbsplan for småhuse(49280)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Svineproduktion, fodring(45301)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning(49279)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer(49282)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - digital tegning af afløbsplaner(49281)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Reproduktion i dyrehold, ajourføring(47964)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Drejeteknik på konventionel drejebænk(45180)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser(49278)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Arbejdsmiljø(49277)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Genbrugspladser - Lovgivning og affaldsteknik(43478)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,58,38,1
  Antal besvarelser(6265)(3134)(3098)(12497)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.