Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg
472Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 249 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd(40606)
8,9
(128)
9,2
(61)
9,0
(60)
9,0
(249)
 256 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
8,2
(128)
9,3
(64)
9,0
(64)
8,7
(256)
 802 Faglig styring og dokumentation i FS III(48570)
8,4
(401)
8,6
(202)
8,5
(199)
8,5
(802)
 359 Hospicemetoder i praksis(43436)
9,0
(179)
8,7
(90)
8,3
(90)
8,7
(359)
 522 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
9,4
(259)
9,5
(131)
9,2
(132)
9,4
(522)
 324 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
9,5
(160)
9,5
(82)
9,5
(82)
9,5
(324)
 U Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Injektion af medicin(47968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sårbehandling, behandlingskrævende sår(43461)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde(48670)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre(42678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlig udvikling til arbejde og uddannelse(45362)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet (45622)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(45783)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,99,18,98,9
  Antal besvarelser(1255)(630)(627)(2512)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.