Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AARHUS TECH
4837Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2019
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 225 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
6,8
(111)
6,6
(57)
6,0
(57)
6,5
(225)
 257 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
6,6
(131)
7,3
(64)
7,6
(62)
7,1
(257)
 1.622 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,5
(807)
8,8
(409)
8,4
(406)
8,1
(1622)
 925 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,2
(456)
9,2
(235)
8,9
(234)
8,1
(925)
 279 Almen fødevarehygiejne(45818)
8,4
(135)
9,4
(72)
9,3
(72)
8,9
(279)
 702 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
7,2
(345)
8,9
(182)
8,9
(175)
8,1
(702)
 265 Blyfri manuel lodning(48247)
8,7
(129)
9,7
(68)
9,6
(68)
9,2
(265)
 215 Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver(44443)
8,1
(108)
7,9
(53)
7,4
(54)
7,9
(215)
 1.761 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,8
(881)
8,7
(442)
8,7
(438)
8,2
(1761)
 289 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation(40078)
8,1
(141)
9,2
(74)
9,0
(74)
8,6
(289)
 1.109 ESD sikring for operatører(48244)
8,0
(553)
9,5
(278)
9,2
(278)
8,7
(1109)
 924 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,3
(455)
9,3
(235)
9,0
(234)
8,2
(924)
 1.622 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,5
(807)
8,8
(409)
8,4
(406)
8,1
(1622)
 231 Efteruddannelse for varebilschauffører (48851)
6,9
(115)
9,3
(58)
8,2
(58)
7,9
(231)
 4.652 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
8,2
(2281)
8,8
(1189)
8,7
(1182)
8,5
(4652)
 337 Godstransport med lastbil(47854)
7,8
(165)
8,3
(86)
8,1
(86)
8,0
(337)
 1.603 Grundlæggende Vagt(48723)
7,8
(794)
8,6
(406)
7,7
(403)
8,0
(1603)
 442 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør (48850)
7,2
(221)
8,0
(111)
6,9
(110)
7,3
(442)
 569 Grundlæggende montage- og loddeteknik på print(47887)
8,5
(276)
9,4
(145)
9,1
(148)
8,9
(569)
 447 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
7,5
(223)
8,7
(112)
9,1
(112)
8,2
(447)
 352 Kommunikation, ejendomsservice(48459)
7,8
(175)
8,6
(88)
8,3
(89)
8,1
(352)
 241 Konflikthåndtering(46493)
7,2
(122)
8,8
(61)
8,4
(58)
7,9
(241)
 677 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,8
(334)
9,3
(172)
9,2
(171)
8,5
(677)
 595 Materialekendskab og rengøringskemi (49350)
8,1
(301)
8,8
(150)
8,6
(144)
8,4
(595)
 347 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
8,0
(173)
9,2
(86)
9,1
(88)
8,6
(347)
 1.578 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(47942)
8,0
(779)
8,7
(400)
8,5
(399)
8,3
(1578)
 204 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
7,4
(100)
8,0
(52)
8,0
(52)
7,7
(204)
 296 SMT 1 Lodning af SMD komponenter (48250)
8,9
(144)
9,9
(74)
9,7
(78)
9,4
(296)
 219 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
5,8
(108)
8,7
(56)
8,0
(55)
7,1
(219)
 243 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos(40107)
7,8
(120)
8,2
(62)
7,8
(61)
7,9
(243)
 2.130 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
8,1
(1066)
8,9
(529)
8,7
(535)
8,5
(2130)
 218 Transportpapirer inden for vejtransport(45079)
7,0
(106)
9,1
(56)
8,6
(56)
7,9
(218)
 1.475 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,5
(736)
8,7
(371)
8,3
(368)
8,0
(1475)
 3.547 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,1
(1772)
7,5
(891)
7,5
(884)
7,3
(3547)
 U Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger(47147)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Pumpeanlæg mv.(47148)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Projektering og dimensionering(47149)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis(47150)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget(47151)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer(46973)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm(48678)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus(46974)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner(46975)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer(46976)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed(47144)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Udskilleranlæg(47145)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - i det åbne land(47146)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mobile kraner >30 tonsmeter(48646)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tapetopsætning - strukturtapeter(41745)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tapetopsætning - mønstret tapet(41744)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter (47844)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tapetopsætning - skumtapeter(41746)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig(48444)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr(47068)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ejendommens installationer, ejendomsservice (48575)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter(48672)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning(46968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Overskudsproduktion i restaurant og kantine(45498)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Arbejdsmiljø(46967)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - KS af afløbsinstallationer(46972)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv(46971)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC(47137)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser(46970)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Syn af boliger, ejendomsservice (48458)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Dræning af bygværker(46969)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Prøvetagning ved jordforurening(40492)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Geotekniske metoder(40489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC drejning, overvågning og produktion(47448)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerindretning og lagerarbejde(45074)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affaldshåndtering, ejendomsservice(48453)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indretning og vedligeholdelse af legepladser(48454)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Det klimavenlige køkken (43060)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik og samarbejde(45097)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne for F/I (45902)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B(47890)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd(48143)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Smørrebrød - nu og i fremtiden(40839)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbsplan for småhuse(49280)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning(49279)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer(49282)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - digital tegning af afløbsplaner(49281)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser(49278)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Arbejdsmiljø(49277)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC(40106)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade(40109)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-kants rustfri plade/rør(40108)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC(40111)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme(46513)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme(46514)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forgyldning på træ og metal(47955)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Marmorspartling(43699)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forgyldning - Dekorativ forgyldning(47956)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning(47413)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forgyldning - Polerforgyldning(47957)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank(47701)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende komponentkendskab(48245)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF(40088)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b. svejs-kants plade/rør(40087)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet(47415)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b. svejs-kants plade/plade(40086)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it - udvidede funktioner(44759)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank(47714)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(46946)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejsning(44451)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7(47708)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136(40100)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Security Awareness for vagter (47092)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/plade pr 136(40098)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/rør pr 136(40099)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-kants uleg plade/rør(40104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner(47894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Anvendt boreteknik(44446)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136(40102)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Stregkoder og håndterminaler(44770)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Ledelse af boreopgaver(44444)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC drejning, produktion og emnemåling(47449)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/rør pr 135(40093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC(40090)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps rør alle pos(40091)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135(40096)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135(40095)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it(46939)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Manuel lagerstyring(46894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange(47584)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lysbue, Reparationssvejsning(44161)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affaldsdeponering - Teknik og myndighedsforhold(47868)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affaldsdeponering - Driftsledelse(40038)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejsning proces 135(44676)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U CNC plan- og profildrejning, programmering(47450)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig regning(47668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nivellering(47665)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand(47663)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sæson-gastronomi med optimering(47564)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde (47588)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med sættevogn(31863 D)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rengøringsmidler og materialekendskab(47206)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Bønner og linser - grønne proteiner i sunde retter(46999)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U God ergonomi i rengøringsarbejdet(45382)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Montering af rottespærrer(47744)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lysbuesvejsning(44154)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311(44725)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gassvejsning af stumpsømme - rør(44726)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til loddeteknik(49021)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,78,48,1
  Antal besvarelser(15170)(7733)(7695)(30598)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.