Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
2667Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 292 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
6,8
(145)
7,9
(74)
7,6
(73)
7,3
(292)
 268 Almen fødevarehygiejne(45818)
8,6
(127)
8,7
(70)
8,3
(71)
8,5
(268)
 256 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job(48049)
8,5
(123)
9,1
(68)
8,5
(65)
8,7
(256)
 248 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
8,0
(123)
9,3
(62)
9,0
(63)
8,6
(248)
 194 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,5
(95)
8,2
(50)
7,8
(49)
7,8
(194)
 583 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,2
(294)
8,5
(145)
8,2
(144)
7,8
(583)
 527 Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
7,2
(263)
9,0
(132)
8,4
(132)
8,0
(527)
 271 Dyretransport - håndtering på samlesteder(45867)
6,8
(135)
8,2
(68)
7,6
(68)
7,4
(271)
 296 Dyretransport - kompetencebevis(45868)
6,7
(148)
8,3
(74)
7,6
(74)
7,3
(296)
 232 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,9
(115)
9,3
(58)
8,9
(59)
8,5
(232)
 527 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,2
(263)
9,0
(132)
8,4
(132)
8,0
(527)
 292 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
6,8
(145)
7,9
(74)
7,6
(73)
7,3
(292)
 388 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
8,4
(187)
9,1
(102)
8,5
(99)
8,6
(388)
 1.837 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,9
(884)
8,7
(477)
8,7
(476)
8,3
(1837)
 195 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853)
7,7
(95)
8,9
(50)
8,3
(50)
8,2
(195)
 280 Kommunikation om kvalitet i virksomheder(48074)
7,0
(140)
7,4
(70)
7,3
(70)
7,2
(280)
 266 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
8,4
(130)
9,1
(70)
9,0
(66)
8,7
(266)
 949 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,2
(473)
8,6
(238)
8,2
(238)
7,8
(949)
 274 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis(48644)
7,7
(130)
8,2
(72)
8,2
(72)
8,0
(274)
 259 Nivellering(47665)
7,9
(123)
8,5
(68)
7,8
(68)
8,0
(259)
 1.153 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)
7,3
(583)
8,0
(287)
7,8
(283)
7,6
(1153)
 767 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
7,6
(389)
8,5
(191)
8,5
(187)
8,0
(767)
 236 Teleskoplæsser - Certifikat(48671)
7,6
(116)
7,6
(60)
7,1
(60)
7,5
(236)
 706 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
6,9
(362)
7,6
(175)
7,5
(169)
7,2
(706)
 U Design af grønne anlæg(44272)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)(40534)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem(47216)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende beskæring(40842)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende reworkteknik(47996)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvidet beskæring(40843)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Avanceret rework teknik for operatører(47997)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer(46973)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus(46974)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner(46975)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer(46976)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opstillinger og layout i tekst(47215)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Montering af betonelementer(44814)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kranbasis, suppleret med samløft med kraner(48586)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mobile kraner >30 tonsmeter(48646)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Projektforståelse - bygge og anlæg(41949)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sandwich og caféretter(48375)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billettering og check af rejsehjemmel(45580)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig(48444)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Informationssøgning på internettet til jobbrug(46489)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af stauder i grønne anlæg(44615)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter(48648)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter(48672)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Den personlige uddannelses- og jobplan(40041)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram(47212)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning(46968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Arbejdsmiljø(46967)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af personlifte(43488)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - KS af afløbsinstallationer(46972)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv(46971)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systematisk problemløsning for operatører(43939)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser(46970)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Syn af boliger, ejendomsservice (48458)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Dræning af bygværker(46969)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvend informationer fra internettet til jobbrug(46491)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sammensætning af menu i restaurant og kantine(45492)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Søde sager i restaurant og kantine(45493)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr(47483)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Supper og saucer i restaurant og kantine(45496)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine(44605)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af bevægelseshæmmede(45266)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anretning af mad i cafeteria og kantine(44608)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brød, kager og desserter i cafeteria og kantine (44607)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Billedredigering i medarbejderens jobfunktion(45859)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundebetjening - lager(45078)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerindretning og lagerarbejde(45074)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indretning og vedligeholdelse af legepladser(48454)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende rengøringshygiejne(46549)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding(40824)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af regneark til enkle beregninger(47218)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indskrivning og formatering af mindre tekster(47217)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktik for F/I(43343)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik og samarbejde(45097)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne for F/I (45902)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af faldsikringsudstyr(44465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Slap armering - udførelse af specielle opgaver(45162)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Slap armering - udførelse af enkle opgaver(45161)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil(47854)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask.(45160)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af bygge- og anlægstegninger(45542)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister(45159)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U HACCP/egenkontrol - operatører i fødevareindustri(44229)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blomsterbinding, buketter og dekorationer(45228)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forskalling - udførelse af enkle løsninger(45163)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ukrudtbekæmpelse uden kemi(46661)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forskalling - udførelse af specielle løsninger(45164)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lastsikring og stuvning af gods(45310)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemforskalling - opstilling af vægforskalling(45166)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg (40844)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Smørrebrød - nu og i fremtiden(40839)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende montage- og loddeteknik på print(47887)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lean værktøjsanvendelse for operatører(40659)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation og kulturforståelse(45644)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation(40078)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U E-mail til jobbrug(47293)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kommunikation i teams(45366)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Præsentation af tal i regneark(40750)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger(44791)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask(42302)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner(48142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Videndeling og læring for medarbejdere(45369)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitetsstyring i virksomheden(45371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Årstidens blomsterbinderi(40462)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udstøbning af byggepladsbeton(45739)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Stillads - Evakuering og redning i højde(40164)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende komponentkendskab(48245)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende elektriske målinger(48246)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IPC Inspektion (48249)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af præsentationsprogrammer(44373)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Jobrelateret brug af styresystemer på pc(44371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(46946)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje(44597)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ESD sikring for operatører(48244)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plænegræs, vækstforhold og gødning (44596)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hånd- og rygsprøjtecertifikat(48170)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner(47894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Daglig erhvervsrengøring(47494)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af pc på arbejdspladsen(45565)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner(42387)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lean support i produktionen(47085)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave(42383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Basiskursus for anlægsgartnere(47690)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig matematik(47669)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Etablering og pleje af specielbeplantninger(47699)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Manuel lagerstyring(46894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fugning af betonelementer(47565)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat(42389)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende faglig regning(47668)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af minigravere og minilæssere(44490)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Betjening af gummihjulslæssere(44487)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1(48465)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau(45567)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dansk som andetsprog for F/I, basis(45545)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Normer for anlægsgartnerarbejde(40833)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Vejbygning - bygning af fortovsarealer(45775)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Etablering af regnbede(47644)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I(45571)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Det kreative kolde køkken(42438)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U God ergonomi i rengøringsarbejdet(45382)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage(47593)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,58,27,9
  Antal besvarelser(5588)(2867)(2841)(11296)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.