Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
3581Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 608 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,5
(295)
9,3
(156)
9,0
(157)
8,8
(608)
 691 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,4
(329)
9,3
(179)
9,0
(183)
8,8
(691)
 543 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,4
(262)
9,6
(141)
9,3
(140)
9,0
(543)
 469 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,3
(227)
9,2
(121)
8,9
(121)
8,7
(469)
 469 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,3
(227)
9,2
(121)
8,9
(121)
8,7
(469)
 1.226 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,2
(575)
8,4
(326)
8,0
(325)
8,2
(1226)
 1.937 Godstransport med lastbil(47854)
8,2
(910)
8,5
(515)
7,8
(512)
8,2
(1937)
 892 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,1
(432)
9,1
(232)
9,0
(228)
8,6
(892)
 697 Personbefordring med bus(40531)
7,8
(329)
8,6
(182)
7,8
(186)
8,0
(697)
 602 Køre- og hviletidsregler(44722)
7,7
(303)
8,2
(152)
7,9
(147)
7,9
(602)
 602 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,7
(303)
8,2
(152)
7,9
(147)
7,9
(602)
 602 Sundhed, sikkerhed, service og logistik(45107)
7,7
(303)
8,2
(152)
7,9
(147)
7,9
(602)
 2.119 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,4
(1050)
9,1
(537)
8,8
(532)
8,2
(2119)
 2.119 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,4
(1050)
9,1
(537)
8,8
(532)
8,2
(2119)
 6.295 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,3
(3107)
8,9
(1600)
8,6
(1588)
8,0
(6295)
 3.229 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,2
(1587)
8,7
(823)
8,5
(819)
7,9
(3229)
 3.744 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,2
(1848)
8,7
(951)
8,5
(945)
7,9
(3744)
 515 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,1
(261)
8,5
(128)
8,2
(126)
7,7
(515)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring for lastbilchauffører(42848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,88,58,1
  Antal besvarelser(13398)(7005)(6956)(27359)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.