Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
3581Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  Mål   Læreren var god til at forklare Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde

 232 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
9,2
(117)
9,0
(115)
 121 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
9,2
(61)
9,3
(60)
 537 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
9,2
(270)
9,0
(267)
 156 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
9,3
(80)
9,3
(76)
 141 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
9,7
(72)
9,4
(69)
 128 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
8,6
(66)
8,5
(62)
 823 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
8,8
(415)
8,6
(408)
 537 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
9,2
(270)
9,0
(267)
 121 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
9,2
(61)
9,3
(60)
 515 Godstransport med lastbil(47854)
8,6
(259)
8,4
(256)
 179 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
9,3
(91)
9,3
(88)
 152 Køre- og hviletidsregler(44722)
8,3
(76)
8,2
(76)
 1600 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
9,0
(807)
8,8
(793)
 326 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,6
(164)
8,2
(162)
 182 Personbefordring med bus(40531)
8,5
(93)
8,6
(89)
 152 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
8,3
(76)
8,2
(76)
 152 Sundhed, sikkerhed, service og logistik(45107)
8,3
(76)
8,2
(76)
 951 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
8,8
(481)
8,6
(470)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring for lastbilchauffører(42848)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit8,98,7
 (Antal besvarelser)(3535)(3470)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.