Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
3581Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  Mål   Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? Jeg har lært det, der var formålet med kurset Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?

 432 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,2
(116)
8,9
(117)
8,1
(74)
8,0
(76)
8,7
(49)
 227 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
7,0
(60)
9,2
(61)
7,4
(46)
9,2
(48)
9,3
(12)
 1050 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
6,2
(270)
8,9
(270)
6,5
(236)
7,9
(238)
8,1
(36)
 295 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,2
(82)
9,1
(82)
8,1
(36)
7,7
(39)
8,7
(56)
 262 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,0
(72)
9,3
(72)
8,1
(35)
7,4
(38)
8,7
(45)
 261 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
6,4
(64)
8,2
(66)
5,8
(60)
7,5
(61)
8,0
(10)
 1587 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
6,5
(413)
8,5
(415)
6,2
(354)
7,5
(359)
7,8
(46)
 1050 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
6,2
(270)
8,9
(270)
6,5
(236)
7,9
(238)
8,1
(36)
 227 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,0
(60)
9,2
(61)
7,4
(46)
9,2
(48)
9,3
(12)
 910 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(256)
8,8
(259)
7,7
(129)
7,7
(129)
8,6
(137)
 329 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,9
(91)
9,3
(93)
8,5
(40)
7,6
(41)
8,6
(64)
 303 Køre- og hviletidsregler(44722)
7,3
(76)
8,0
(75)
7,1
(76)
8,6
(76)
U
(U)
 3107 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
6,4
(803)
8,7
(807)
6,3
(691)
7,7
(702)
8,1
(104)
 575 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,3
(161)
9,0
(164)
8,1
(76)
7,8
(79)
9,0
(95)
 329 Personbefordring med bus(40531)
7,6
(90)
8,8
(93)
6,8
(43)
6,3
(44)
8,3
(59)
 303 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,3
(76)
8,0
(75)
7,1
(76)
8,6
(76)
U
(U)
 303 Sundhed, sikkerhed, service og logistik(45107)
7,3
(76)
8,0
(75)
7,1
(76)
8,6
(76)
U
(U)
 1848 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,4
(477)
8,5
(481)
6,2
(414)
7,5
(420)
7,9
(56)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring for lastbilchauffører(42848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit6,88,76,77,88,5
 (Antal besvarelser)(3513)(3536)(2744)(2788)(817)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.