Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
3581Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 892 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
8,1
(432)
9,1
(232)
9,0
(228)
8,6
(892)
 469 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
8,3
(227)
9,2
(121)
8,9
(121)
8,7
(469)
 2.119 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,4
(1050)
9,1
(537)
8,8
(532)
8,2
(2119)
 608 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,5
(295)
9,3
(156)
9,0
(157)
8,8
(608)
 543 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,4
(262)
9,6
(141)
9,3
(140)
9,0
(543)
 515 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,1
(261)
8,5
(128)
8,2
(126)
7,7
(515)
 3.229 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,2
(1587)
8,7
(823)
8,5
(819)
7,9
(3229)
 2.119 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,4
(1050)
9,1
(537)
8,8
(532)
8,2
(2119)
 469 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
8,3
(227)
9,2
(121)
8,9
(121)
8,7
(469)
 1.937 Godstransport med lastbil(47854)
8,2
(910)
8,5
(515)
7,8
(512)
8,2
(1937)
 691 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,4
(329)
9,3
(179)
9,0
(183)
8,8
(691)
 602 Køre- og hviletidsregler(44722)
7,7
(303)
8,2
(152)
7,9
(147)
7,9
(602)
 6.295 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,3
(3107)
8,9
(1600)
8,6
(1588)
8,0
(6295)
 1.226 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
8,2
(575)
8,4
(326)
8,0
(325)
8,2
(1226)
 697 Personbefordring med bus(40531)
7,8
(329)
8,6
(182)
7,8
(186)
8,0
(697)
 602 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,7
(303)
8,2
(152)
7,9
(147)
7,9
(602)
 602 Sundhed, sikkerhed, service og logistik(45107)
7,7
(303)
8,2
(152)
7,9
(147)
7,9
(602)
 3.744 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,2
(1848)
8,7
(951)
8,5
(945)
7,9
(3744)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring for lastbilchauffører(42848)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,88,58,1
  Antal besvarelser(13398)(7005)(6956)(27359)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.