Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
7164Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2018
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 2.871 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,8
(1429)
8,6
(722)
8,3
(720)
8,1
(2871)
 216 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik(48206)
6,9
(107)
7,4
(55)
6,7
(54)
7,0
(216)
 739 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik (48619)
8,1
(371)
8,8
(184)
8,4
(184)
8,4
(739)
 471 Ajourføring for rutebuschauffører(48617)
6,9
(235)
8,5
(119)
7,6
(117)
7,5
(471)
 3.030 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør(48611)
7,3
(1511)
8,9
(767)
8,3
(752)
7,9
(3030)
 3.309 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,1
(1627)
8,9
(839)
8,5
(843)
8,4
(3309)
 1.745 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
7,8
(862)
9,3
(441)
8,8
(442)
8,5
(1745)
 3.085 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,1
(1523)
8,9
(780)
8,6
(782)
8,4
(3085)
 759 Billettering og kundeservice(45288)
8,9
(365)
9,5
(194)
9,5
(200)
9,2
(759)
 1.019 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
8,1
(499)
9,2
(262)
8,6
(258)
8,5
(1019)
 3.240 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
8,2
(1598)
9,3
(825)
9,0
(817)
8,7
(3240)
 3.030 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del(48660)
7,3
(1511)
8,9
(767)
8,3
(752)
7,9
(3030)
 1.210 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del (48616)
7,6
(606)
8,7
(303)
8,1
(301)
8,0
(1210)
 3.053 Godstransport med lastbil(47854)
7,6
(1474)
8,5
(794)
7,8
(785)
7,9
(3053)
 3.035 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,0
(1497)
8,9
(767)
8,6
(771)
8,4
(3035)
 7.371 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj(48652)
7,8
(3622)
9,1
(1883)
8,5
(1866)
8,3
(7371)
 391 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring(48466)
7,7
(195)
8,7
(98)
8,5
(98)
8,2
(391)
 1.366 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,2
(664)
8,2
(353)
7,3
(349)
7,5
(1366)
 1.845 Personbefordring med bus(40531)
7,7
(889)
9,0
(481)
8,5
(475)
8,3
(1845)
 708 Rutebuskørsel(44436)
9,0
(342)
9,8
(183)
9,7
(183)
9,4
(708)
 3.952 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
8,2
(1947)
9,3
(1009)
9,0
(996)
8,7
(3952)
 8.499 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,8
(4214)
9,0
(2157)
8,6
(2128)
8,3
(8499)
 U Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med taxi(46927)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,89,08,58,3
  Antal besvarelser(27088)(13983)(13873)(54944)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.