Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - SOSU Nykøbing F.
238Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 277 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,2
(139)
7,9
(68)
6,8
(70)
7,8
(277)
 600 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring(48382)
8,2
(304)
8,4
(150)
8,2
(146)
8,3
(600)
 330 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde(42665)
8,5
(164)
8,6
(83)
8,1
(83)
8,4
(330)
 U Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Klinisk observation, refleksion og handling(47733)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling(42930)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning(48381)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitet i offentlige velfærdsydelser(46977)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken til rehabilitering(40126)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,38,47,88,2
  Antal besvarelser(607)(301)(299)(1207)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.