Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AARHUS TECH
5280Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 301 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1(47696)
7,3
(155)
8,1
(75)
7,9
(71)
7,7
(301)
 220 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1(47716)
6,9
(110)
8,1
(56)
8,0
(54)
7,5
(220)
 777 Ajourføring af retsregler og sikring for vagter (47840)
7,8
(385)
9,0
(197)
8,6
(195)
8,3
(777)
 542 Almen fødevarehygiejne(45818)
7,7
(259)
8,2
(140)
8,2
(143)
8,0
(542)
 376 Anvendelse af 5-S modellen for operatører(43937)
7,1
(188)
8,4
(93)
8,0
(95)
7,6
(376)
 489 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (44530)
7,4
(251)
8,4
(121)
8,2
(117)
7,8
(489)
 1.260 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
7,5
(625)
8,7
(316)
8,4
(319)
8,0
(1260)
 507 Blyfri manuel lodning(48247)
8,4
(249)
9,3
(129)
9,3
(129)
8,8
(507)
 1.809 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj(45141)
7,3
(907)
8,6
(451)
8,5
(451)
7,9
(1809)
 254 Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B(47890)
8,1
(133)
9,3
(63)
9,1
(58)
8,6
(254)
 266 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation(40078)
7,8
(131)
9,3
(68)
8,7
(67)
8,4
(266)
 1.418 ESD sikring for operatører(48244)
8,3
(696)
9,5
(358)
9,3
(364)
8,9
(1418)
 1.264 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,6
(627)
8,8
(318)
8,5
(319)
8,1
(1264)
 771 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
6,7
(381)
8,2
(195)
8,0
(195)
7,4
(771)
 380 Ejendommens tekniske installationer(43534)
4,5
(188)
6,0
(96)
4,7
(96)
4,9
(380)
 5.230 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage(47592)
7,9
(2593)
8,4
(1325)
8,3
(1312)
8,1
(5230)
 432 Godstransport med lastbil(47854)
7,9
(208)
8,9
(112)
8,0
(112)
8,2
(432)
 2.590 Grundlæggende Vagt(48041)
7,4
(1288)
8,6
(656)
7,8
(646)
7,8
(2590)
 211 Grundlæggende komponentkendskab(48245)
8,2
(102)
9,7
(55)
9,6
(54)
9,0
(211)
 757 Grundlæggende montage- og loddeteknik på print(47887)
8,7
(358)
9,5
(199)
9,4
(200)
9,1
(757)
 435 Kommunikation og konflikthåndtering - service(44853)
6,8
(220)
7,6
(107)
7,2
(108)
7,1
(435)
 192 Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse(45168)
7,8
(95)
9,2
(49)
8,2
(48)
8,2
(192)
 248 Kundeservice og kommunikation for vagter(47090)
5,9
(124)
6,6
(62)
6,2
(62)
6,1
(248)
 767 Køreteknik ajourføring(42903)
6,8
(377)
8,1
(195)
7,9
(195)
7,4
(767)
 381 L-AUS ajourføring for el-sagkyndige(48205)
7,2
(191)
8,5
(94)
8,4
(96)
7,8
(381)
 537 Lastbilmonteret kran, certifikat D(47478)
8,0
(264)
8,1
(139)
8,4
(134)
8,1
(537)
 207 Magtanvendelse under konflikter for vagter (47091)
7,2
(103)
7,6
(52)
7,4
(52)
7,4
(207)
 1.889 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater(43996)
7,4
(934)
8,2
(483)
8,1
(472)
7,8
(1889)
 312 Rengøringsmidler og materialekendskab(47206)
7,1
(150)
8,0
(80)
7,9
(82)
7,6
(312)
 205 SMT 1 Lodning af SMD komponenter (48250)
9,3
(99)
9,9
(54)
9,9
(52)
9,6
(205)
 211 Service i rengøringsarbejdet (47208)
8,0
(109)
8,8
(50)
7,5
(52)
8,1
(211)
 211 Sidemandsoplæring(40373)
8,0
(109)
8,8
(50)
7,5
(52)
8,1
(211)
 344 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos(40107)
8,1
(164)
8,6
(90)
8,6
(90)
8,3
(344)
 2.021 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,2
(997)
8,4
(510)
8,2
(514)
7,8
(2021)
 3.398 Vejen som arbejdsplads - Certifikat(47136)
7,1
(1705)
8,1
(851)
7,7
(842)
7,5
(3398)
 U Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.(45566)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende reworkteknik(47996)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer(46973)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus(46974)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner(46975)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer(46976)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rengøring af transportmidler(44869)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Salat og salatbar i madfremstilling(45531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Event sikkerhed(48051)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te(43696)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tapetopsætning - strukturtapeter(41745)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Udvikling og teknologi i transporterhvervene(45647)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tapetopsætning - mønstret tapet(41744)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Service og gæstebetjening ved konferencer(42909)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.(47121)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning(46968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Arbejdsmiljø(46967)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - KS af afløbsinstallationer(46972)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affaldshåndtering - ejendomsservice(47393)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv(46971)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personbefordring med bus(40531)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser(46970)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kloakering - Dræning af bygværker(46969)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundtilberedning i restaurant og kantine(45491)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse(42905)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anretning af mad i cafeteria og kantine(44608)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Enhedslaster(45077)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundebetjening - lager(45078)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerindretning og lagerarbejde(45074)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Blikkenslager og håndværkskunst(42029)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods(45259)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerøkonomi(40967)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende rengøringshygiejne(46549)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af ældre maleteknikker - ådring(45554)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Anvendelse af ældre maleteknikker - marmorering(45555)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gerningsstedsbevaring for vagter (47777)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Logistik og samarbejde(45097)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne for F/I (45902)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Systemstilladser - opstilling mv.(44004)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger(40000)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lastsikring og stuvning af gods(45310)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affaldsdeponering - driftsledelse(44439)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering(46493)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affaldsdeponering - tekniske forhold(44442)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Smørrebrød - nu og i fremtiden(40839)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Affaldsdeponering - myndighedsforhold(44441)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Transport af temperaturfølsomt gods(43960)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U International godstransport(43959)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer(45845)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos(40114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering for erfarne vagter(47088)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brolægning - udførelse af mønsterbrolægning(44503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert.(40152)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC(40106)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere(40805)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade(40109)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-kants rustfri plade/rør(40108)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC(40111)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teambuilding for selvstyrende grupper(45365)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos(40112)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kvalitetsstyring i virksomheden(45371)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme(46513)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme(46514)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl.1 + Kl.7 (47717)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Spartling af gipsplader(43701)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Salg og service i gæstebetjening(47692)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank(47701)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF(40088)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b. svejs-kants plade/rør(40087)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b. svejs-kants plade/plade(40086)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it - udvidede funktioner(44759)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7(47709)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Tank(47714)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opbevaring og forsendelse af farligt gods(46946)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejsning(44451)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus(47706)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1(47707)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver(44443)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136(40100)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136(40101)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/plade pr 136(40098)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/rør pr 136(40099)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Nivellering og afsætning(44447)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U TIG-svejs-kants uleg plade/rør(40104)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner(47894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Anvendt boreteknik(44446)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr(44445)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136(40102)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kulturforståelse for vagter(47089)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Boringer på land - Ledelse af boreopgaver(44444)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/plade pr 135(40092)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-kants plade/rør pr 135(40093)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC(40090)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lys b svejs-stumps rør alle pos(40091)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 135(40096)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Teleskoplæsser med gafler - betjening(40073)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135(40094)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135(40095)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm(47479)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lagerstyring med it(46939)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Manuel lagerstyring(46894)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Indretning og vedligeholdelse af legepladser(43530)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U MAG-svejsning proces 135(44676)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med modulvogntog(40457)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Nivellering(47665)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Takt og tone i gæstebetjeningen(48011)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kørsel med sættevogn(31863 D)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rengøringsudstyr og -metoder(47207)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Lysbuesvejsning(44154)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gassvejsnning proces 311(44724)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311(44725)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Gassvejsning af stumpsømme - rør(44726)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køreteknik og manøvrering(40460)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,58,27,9
  Antal besvarelser(15475)(7889)(7848)(31212)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.