Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
2553Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  Mål Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 329 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
8,8
(166)
9,3
(83)
8,8
(80)
8,9
(329)
 512 Arbejde med sindslidende med misbrug(40599)
8,3
(256)
8,7
(128)
8,1
(128)
8,3
(512)
 330 Arbejdet med totalkommunikation(47257)
8,1
(166)
8,4
(83)
7,9
(81)
8,1
(330)
 398 Borgere med misbrugsproblemer(47259)
8,1
(197)
8,4
(102)
7,8
(99)
8,1
(398)
 278 Farmakologi i somatikken(45673)
8,3
(138)
8,8
(70)
8,1
(70)
8,4
(278)
 330 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
8,1
(166)
8,4
(83)
7,9
(81)
8,1
(330)
 269 Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
7,1
(133)
8,6
(68)
8,1
(68)
7,8
(269)
 227 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)
9,2
(113)
9,7
(56)
9,3
(58)
9,3
(227)
 627 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)
8,3
(312)
9,0
(159)
8,6
(156)
8,5
(627)
 751 Medicinadministration(48101)
8,2
(375)
8,7
(188)
8,0
(188)
8,3
(751)
 566 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
8,3
(288)
9,1
(141)
8,7
(137)
8,6
(566)
 790 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
8,7
(390)
9,4
(201)
9,0
(199)
8,9
(790)
 329 Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)
8,5
(166)
9,3
(83)
8,8
(80)
8,8
(329)
 605 Omsorg for personer med demens(44327)
8,9
(301)
9,4
(154)
9,3
(150)
9,1
(605)
 329 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)
8,5
(166)
9,3
(83)
8,8
(80)
8,8
(329)
 257 Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)
8,7
(129)
8,8
(66)
8,9
(62)
8,8
(257)
 1.936 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
9,0
(967)
9,3
(487)
9,1
(482)
9,1
(1936)
 1.916 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
9,1
(960)
9,3
(481)
9,1
(475)
9,2
(1916)
 1.190 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,1
(592)
7,8
(299)
6,4
(299)
7,6
(1190)
 506 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring(48382)
7,5
(254)
8,2
(127)
6,8
(125)
7,5
(506)
 199 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner(48040)
9,2
(96)
9,3
(52)
9,0
(51)
9,2
(199)
 330 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud(40627)
8,1
(166)
8,4
(83)
7,9
(81)
8,1
(330)
 359 Samarbejde med pårørende(45602)
8,0
(179)
8,3
(91)
8,1
(89)
8,1
(359)
 2.235 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)
7,9
(1120)
8,8
(559)
8,4
(556)
8,3
(2235)
 1.248 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
9,1
(624)
9,1
(315)
9,1
(309)
9,1
(1248)
 308 Videndeling og læring for medarbejdere(45369)
7,9
(153)
8,1
(77)
8,0
(78)
8,0
(308)
 U Børn og natur(44771)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud(44296)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Personlig hjælper og ledsager(40607)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(48096)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forebyggende arbejde for og med udsatte unge(42172)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Medvirken til rehabilitering(40126)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rehabilitering som arbejdsform(40125)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opsporing og omsorg ved dysfagi(47683)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område(44312)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Injektion af medicin(47968)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Måltidet i pædagogisk arbejde(44800)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Hospicemetoder i praksis(43436)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forebyggelse og sundhedsfremme(45061)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,58,98,58,6
  Antal besvarelser(8573)(4319)(4262)(17154)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.