Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
4513Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.796 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,5
(892)
8,0
(457)
7,9
(447)
7,7
(1796)
 1.564 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
8,3
(745)
9,1
(415)
8,6
(404)
8,6
(1564)
 1.682 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
8,2
(809)
9,1
(437)
8,5
(436)
8,5
(1682)
 832 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,3
(403)
8,6
(217)
8,4
(212)
7,9
(832)
 6.252 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
6,6
(3103)
8,5
(1580)
8,0
(1569)
7,4
(6252)
 2.081 Godstransport med lastbil(47854)
8,2
(993)
9,1
(545)
8,3
(543)
8,5
(2081)
 1.666 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
8,1
(797)
9,1
(438)
8,6
(431)
8,5
(1666)
 239 Kvalifikation til taxikørsel(46926)
7,5
(115)
9,4
(62)
8,9
(62)
8,3
(239)
 7.330 Køreteknik ajourføring(42903)
6,7
(3628)
8,6
(1859)
8,1
(1843)
7,5
(7330)
 1.433 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,9
(689)
8,2
(373)
7,5
(371)
7,9
(1433)
 797 Personbefordring med bus(40531)
8,0
(368)
8,7
(216)
7,7
(213)
8,1
(797)
 1.478 Personbefordring med taxi(46927)
8,2
(700)
9,2
(389)
8,5
(389)
8,5
(1478)
 7.087 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
6,7
(3508)
8,5
(1798)
8,0
(1781)
7,5
(7087)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Brug af diagramark og kontrolapparat(45075)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,28,78,17,8
  Antal besvarelser(16750)(8786)(8701)(34237)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.