Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
3449Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 708 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,6
(352)
8,6
(180)
8,6
(176)
8,1
(708)
 299 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,3
(142)
8,1
(80)
8,1
(77)
7,7
(299)
 388 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
8,0
(192)
9,1
(98)
8,7
(98)
8,5
(388)
 345 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,5
(167)
8,5
(88)
7,9
(90)
7,9
(345)
 1.017 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,5
(504)
8,5
(258)
8,2
(255)
8,0
(1017)
 5.852 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,4
(2890)
8,6
(1488)
8,4
(1474)
7,9
(5852)
 2.182 Godstransport med lastbil(47854)
8,0
(1040)
8,2
(570)
7,5
(572)
7,9
(2182)
 344 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,0
(166)
7,5
(89)
7,1
(89)
7,2
(344)
 6.795 Køreteknik ajourføring(42903)
7,4
(3360)
8,6
(1727)
8,4
(1708)
7,9
(6795)
 868 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,5
(420)
8,6
(225)
7,9
(223)
7,9
(868)
 802 Personbefordring med bus(40531)
7,1
(375)
8,0
(214)
7,2
(213)
7,4
(802)
 6.830 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,4
(3374)
8,6
(1737)
8,4
(1719)
7,9
(6830)
 U Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,58,27,9
  Antal besvarelser(12982)(6754)(6694)(26430)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.