Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
6463Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2017
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 3.990 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,3
(2004)
7,9
(1002)
7,9
(984)
7,6
(3990)
 3.084 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,5
(1516)
8,2
(798)
8,0
(770)
7,8
(3084)
 3.203 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,5
(1570)
8,3
(828)
8,1
(805)
7,9
(3203)
 835 Billettering og kundeservice(45288)
7,2
(397)
8,0
(222)
7,5
(216)
7,5
(835)
 1.918 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
8,3
(945)
9,2
(482)
9,0
(491)
8,7
(1918)
 6.348 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,9
(3150)
9,0
(1603)
8,9
(1595)
8,4
(6348)
 536 EU-Efteruddannelse for godschauffører(47849)
7,2
(268)
9,1
(134)
8,5
(134)
8,0
(536)
 2.949 Godstransport med lastbil(47854)
6,8
(1447)
7,2
(754)
6,7
(748)
6,8
(2949)
 231 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
6,8
(113)
7,3
(60)
6,2
(58)
6,8
(231)
 3.310 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,4
(1625)
8,2
(850)
8,1
(835)
7,8
(3310)
 865 Kvalifikation til taxikørsel(46926)
8,1
(432)
9,3
(218)
9,1
(215)
8,6
(865)
 1.016 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
6,7
(484)
7,4
(267)
6,3
(265)
6,8
(1016)
 2.060 Personbefordring med bus(40531)
7,6
(986)
8,8
(539)
8,4
(535)
8,1
(2060)
 1.788 Personbefordring med taxi(46927)
7,4
(861)
8,6
(465)
7,9
(462)
7,9
(1788)
 820 Rutebuskørsel(44436)
8,4
(381)
9,5
(220)
9,3
(219)
8,9
(820)
 8.140 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
8,0
(4033)
9,1
(2053)
8,9
(2054)
8,5
(8140)
 8.235 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
8,0
(4080)
9,1
(2077)
8,9
(2078)
8,5
(8235)
 U Kørsel med vogntog, kategori D/E(45311)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Kundeservice(45261)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling(40503)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører(40527)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge(45917)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,78,68,48,1
  Antal besvarelser(24292)(12572)(12464)(49328)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.