Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
2858Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.243 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet(42834)
8,5
(621)
9,1
(311)
8,3
(311)
8,6
(1243)
 272 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed(40962)
8,9
(136)
9,3
(68)
9,1
(68)
9,0
(272)
 246 Arbejdet med totalkommunikation(47257)
8,9
(124)
8,7
(62)
8,0
(60)
8,6
(246)
 859 Arbejdet som dagplejer(42918)
8,8
(431)
8,4
(214)
8,5
(214)
8,6
(859)
 315 Borgere med misbrugsproblemer(47259)
8,7
(158)
7,7
(78)
8,2
(79)
8,3
(315)
 272 Børn og natur(44771)
8,9
(136)
9,3
(68)
9,1
(68)
9,0
(272)
 262 Børns udtryksformer(44300)
8,9
(132)
7,1
(64)
8,3
(66)
8,3
(262)
 296 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre(42677)
8,7
(148)
9,6
(74)
8,5
(74)
8,9
(296)
 352 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde(40142)
8,8
(176)
9,5
(88)
8,5
(88)
8,9
(352)
 422 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job(40392)
8,3
(211)
8,2
(106)
8,2
(105)
8,2
(422)
 254 Farmakologi i somatikken(45673)
8,5
(127)
8,6
(64)
8,2
(63)
8,5
(254)
 398 Forebyggelse og sundhedsfremme(45061)
8,9
(199)
9,4
(100)
8,8
(99)
9,0
(398)
 208 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde(48096)
8,5
(104)
9,6
(52)
8,4
(52)
8,7
(208)
 426 Hospicemetoder i praksis(43436)
7,8
(213)
6,9
(107)
7,0
(106)
7,4
(426)
 1.513 Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO(40955)
8,9
(758)
8,8
(377)
8,7
(378)
8,8
(1513)
 246 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.(42929)
8,9
(124)
8,7
(62)
8,0
(60)
8,6
(246)
 208 Introduktion til førstehjælp på jobbet(42730)
8,5
(104)
9,6
(52)
8,4
(52)
8,7
(208)
 512 Kliniske opgaver i almen praksis(48093)
7,1
(254)
9,0
(130)
8,0
(128)
7,8
(512)
 272 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde(44274)
8,9
(136)
9,3
(68)
9,1
(68)
9,0
(272)
 764 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm(40933)
8,7
(383)
9,1
(192)
8,5
(189)
8,8
(764)
 593 Leg med sprog(40625)
9,1
(297)
8,3
(148)
8,6
(148)
8,7
(593)
 272 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud(47732)
8,9
(136)
9,3
(68)
9,1
(68)
9,0
(272)
 582 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)
8,9
(291)
9,3
(146)
8,9
(145)
9,0
(582)
 679 Medicinadministration(48101)
8,3
(337)
8,7
(172)
8,1
(170)
8,3
(679)
 216 Medvirken til rehabilitering(40126)
8,0
(108)
8,9
(54)
8,6
(54)
8,4
(216)
 455 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet(47258)
8,7
(227)
9,2
(114)
8,5
(114)
8,8
(455)
 1.060 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde(44859)
7,9
(525)
8,9
(270)
8,0
(265)
8,2
(1060)
 518 Neurorehabilitering af senhjerneskadede(40821)
8,7
(259)
9,5
(130)
8,6
(129)
8,9
(518)
 355 Omsorg for personer med demens(44327)
8,4
(182)
8,0
(90)
8,5
(83)
8,3
(355)
 606 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge(44782)
8,8
(303)
9,5
(152)
8,6
(151)
8,9
(606)
 209 Opsporing og omsorg ved dysfagi(47683)
9,1
(105)
9,2
(52)
9,0
(52)
9,1
(209)
 302 Palliativ omsorg for mennesker med demens(42900)
9,4
(151)
9,6
(76)
9,4
(75)
9,5
(302)
 208 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser(40823)
8,5
(104)
9,6
(52)
8,4
(52)
8,7
(208)
 1.289 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet(42674)
8,8
(648)
8,8
(323)
8,6
(318)
8,8
(1289)
 1.279 Personer med demens, sygdomskendskab(42673)
8,7
(640)
8,7
(321)
8,5
(318)
8,6
(1279)
 310 Pleje af patient med akut medicinsk sygdom(44008)
8,9
(155)
9,4
(78)
8,8
(77)
9,0
(310)
 632 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever(48256)
8,1
(315)
7,3
(159)
7,1
(158)
7,7
(632)
 246 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud(40627)
8,9
(124)
8,7
(62)
8,0
(60)
8,6
(246)
 638 Samarbejde med pårørende(45602)
7,2
(319)
7,8
(161)
7,0
(158)
7,3
(638)
 272 Teater og drama i pædagogisk arbejde(44798)
8,9
(136)
9,3
(68)
9,1
(68)
9,0
(272)
 540 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet(44783)
8,1
(271)
8,7
(135)
8,5
(134)
8,3
(540)
 492 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens(42902)
9,1
(247)
9,0
(124)
8,8
(121)
9,0
(492)
 208 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde(47260)
8,5
(104)
9,6
(52)
8,4
(52)
8,7
(208)
 U Børns kompetenceudvikling 0-5 år(44299)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge(40736)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Konflikthåndtering i sosu-arbejdet(41687)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pædagogisk arbejde i folkeskolen(47965)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Opsporing af selvskadende adfærd(41251)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Interkulturel pædagogik(42659)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Støtte ved selvskadende adfærd(42901)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Børns leg(42660)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Forebyggende arbejde for og med udsatte unge(42172)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Selvstændigt arbejde med rehabilitering(40127)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Rehabilitering som arbejdsform(40125)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Faglig skrivning(47671)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tidlig opsporing af sygdomstegn(46874)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Værtskab og sociale rammer for ældres måltider(42935)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Samarbejde med ældre om gode kostvaner(42933)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet(40598)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Arbejdet med recovery i psykiatrien(40597)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Almen fødevarehygiejne(45818)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger(44887)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen(47473)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,68,88,48,6
  Antal besvarelser(10659)(5344)(5298)(21301)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.