Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
2562Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 647 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,6
(326)
8,0
(163)
8,1
(158)
7,8
(647)
 312 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,7
(152)
8,4
(80)
8,4
(80)
8,1
(312)
 267 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(40883)
7,1
(131)
8,0
(68)
8,2
(68)
7,6
(267)
 564 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,3
(281)
8,5
(145)
8,0
(138)
7,8
(564)
 1.253 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,4
(616)
8,6
(320)
8,3
(317)
7,9
(1253)
 3.761 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,2
(1866)
8,6
(950)
8,3
(945)
7,8
(3761)
 287 Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører(47961)
8,3
(142)
8,9
(73)
8,7
(72)
8,6
(287)
 1.068 Godstransport med lastbil(47854)
7,6
(506)
8,1
(282)
7,6
(280)
7,8
(1068)
 376 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
6,9
(180)
7,7
(98)
6,9
(98)
7,1
(376)
 5.085 Køreteknik ajourføring(42903)
7,3
(2517)
8,6
(1288)
8,3
(1280)
7,9
(5085)
 328 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
7,5
(156)
8,3
(86)
8,0
(86)
7,8
(328)
 538 Personbefordring med bus(40531)
7,2
(256)
7,9
(140)
6,8
(142)
7,3
(538)
 5.354 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,3
(2651)
8,6
(1357)
8,3
(1346)
7,9
(5354)
 U Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik(46683)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil(47856)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,38,58,27,8
  Antal besvarelser(9780)(5050)(5010)(19840)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.