Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
5953Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
   
 
 N  MålKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 3.096 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.(46905)
7,2
(1550)
7,6
(782)
7,6
(764)
7,4
(3096)
 3.228 Befordring af fysisk handicappede passagerer(48105)
7,4
(1565)
8,1
(836)
7,9
(827)
7,7
(3228)
 2.977 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.(48104)
7,3
(1451)
7,9
(774)
7,6
(752)
7,6
(2977)
 776 Billettering og kundeservice(45288)
7,7
(372)
8,2
(205)
7,7
(199)
7,8
(776)
 1.651 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del(40530)
7,4
(822)
8,8
(418)
8,5
(411)
8,0
(1651)
 6.863 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del(47848)
7,3
(3416)
8,9
(1736)
8,6
(1711)
8,0
(6863)
 820 EU-Efteruddannelse for godschauffører(47849)
6,1
(410)
7,9
(206)
7,2
(204)
6,8
(820)
 2.247 Godstransport med lastbil(47854)
6,7
(1095)
7,3
(580)
6,1
(572)
6,7
(2247)
 2.788 Introduktion til offentlig servicetrafik(47874)
7,1
(1376)
8,0
(710)
7,7
(702)
7,5
(2788)
 404 Kvalifikation til taxikørsel(46926)
7,9
(198)
9,1
(103)
8,8
(103)
8,5
(404)
 777 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer(40459)
7,2
(392)
8,9
(195)
8,8
(190)
8,0
(777)
 580 Kørsel med vogntog, kategori C/E(45114)
6,7
(277)
7,6
(151)
6,4
(152)
6,8
(580)
 1.831 Personbefordring med bus(40531)
7,4
(879)
8,5
(482)
7,8
(470)
7,8
(1831)
 1.526 Personbefordring med taxi(46927)
7,8
(735)
9,1
(399)
8,5
(392)
8,3
(1526)
 721 Rutebuskørsel(44436)
8,1
(350)
8,9
(188)
8,6
(183)
8,4
(721)
 7.542 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker(42851)
7,4
(3748)
8,9
(1910)
8,6
(1884)
8,1
(7542)
 7.709 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører(40065)
7,4
(3831)
8,9
(1952)
8,6
(1926)
8,1
(7709)
 U EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører(40527)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus(40544)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan.(47857)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil (47855)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Køre- og hviletidsregler(44722)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,38,58,17,8
  Antal besvarelser(22467)(11627)(11442)(45536)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.