Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 76 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns  N  MålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUAnerkendende ledelse(42833)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,133Anvendelse af situationsbestemt ledelse(47755)42%(14)33%(11)21%(7)0%(0)3%(1)4 
 UUInspiration til det lange hår(42853)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUIntroduktion til førstehjælp på jobbet(42730)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKommunikation i teams(45366)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKommunikation og feedback i administrativt arbejde(47297)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUKommunikation og konflikthåndtering - service(44853)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,025Kommunikation som ledelsesværktøj(47751)36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 UUKvalitetsbevidsthed ved industriel produktion(45370)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UULean værktøjsanvendelse for operatører(40659)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,025Ledelse og samarbejde(47753)36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 4,325Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler(47752)52%(13)28%(7)20%(5)0%(0)0%(0)4 
 UUMedarbejderen som deltager i forandringsprocesser(44383)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,025Medarbejderinvolvering i ledelse(47750)36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 4,025Mødeledelse(47754)36%(9)32%(8)28%(7)0%(0)4%(1)4 
 UUPersonligt salg - kundens behov og løsninger(46472)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPlanlægning af fysisk aktivitet for seniorer(40978)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUProduktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean (40658)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUPsykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job(40390)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUSystematisk problemløsning for operatører(43939)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTQM for operatører i industrien.(42854)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUTavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper(44672)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,1UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)36%(U)44%(U)18%(U)0%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.